Werknemer neemt ontslag.

Geplaatst op 30/04/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Werknemer neemt ontslag. En dan?

 

Het komt regelmatig voor dat werknemers zich bij werkgever melden met de woorden “deze werknemer neemt ontslag”. Vaak is daar een ongelukkige omstandigheid de reden van, soms ook een ruzie of boosheid in algemene zin.

Hoe ga je daar als werkgever mee om?

Kun je een dergelijke ontslagname accepteren? De werkgever weet immers (of moet dat weten) dat aan zelf genomen ontslag voor de werknemer grote gevolgen verbonden zijn (o.a. geen loon en geen uitkering). De werkgever moet ook incalculeren dat de werknemer, als die gevolgen ook bij hem bekend worden, op zijn ontslagname terug wil komen. Als de werknemer loon vordert kan de onterecht geaccepteerde ontslagname duur uitvallen voor de werkgever.

In een arrest van het Gerechtshof Den Bosch worden de regels weer eens haarfijn uitgelegd.

Wat is belangrijk?

Allereerst is het belangrijk wat er precies is gebeurd en gezegd. Getuigen moeten dit verklaren, de rechter moet dat waarderen. Zelden staat er wat op papier.

In dit geval had werknemer tegen een aantal personen, waaronder werkgever, gezegd niet meer te willen werken, naar Spanje of Polen te verhuizen. Hij had zijn sleutels ingeleverd en zijn spullen (kookmessen en kookschort) meegenomen.

De rechter geloofde dat.

Maar dat is niet het enige wat telt: de vraag is ook of werkgever gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op deze verklaring van werknemer: was het echt zijn bedoeling om ontslag te nemen?

De situatie waarin werknemer zich bevond, was pijnlijk: zijn vrouw was kort tevoren onverwacht overleden.

Toch nam de rechter aan dat werknemer ontslag heeft willen nemen. Niet alleen heeft hij verklaard dat te willen (vraag één), maar ook heeft hij daar later naar gehandeld. Werkgever heeft dit ook bij hem gecheckt.

 

Kortom: het moet voor werkgever duidelijk en ondubbelzinnig zijn dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en vervolgens (!) zich feitelijk daarnaar heeft gedragen.

Voor de liefhebber: ECLI:NL:GHSHE:2017:4203 

Voor vragen over arbeidsperikelen, neem contact op met Gijs van den Assum via 033 – 4321 957 of via  info@assumdelft.nl.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail