Intellectuele eigendom

Het eigendom van een ander? Dat steek je niet zomaar in eigen zak. Daar zijn we het als samenleving over eens. Toch wordt die regel, bedoeld of onbedoeld, vaak met voeten getreden als het om intellectuele eigendommen gaat. Teksten, foto’s, merken, uitvindingen, vormgeving of bijvoorbeeld software zijn net zo goed als fietsen, bloemenvazen of smartphones persoonlijk bezit. En daar heeft een ander vanaf te blijven.

Daarom is het intellectuele eigendom (IE) in de wet verankerd als afbakening van het mijn en dijn. De rechten beschermen de inspanningen van rechthebbenden tegen namaak en inbreuk.

Kopiëren is in principe niet toegestaan, maar wel kunt u uw IE-rechten overdragen of in gebruik geven bij een ander. Daarvoor zijn duidelijke en rechtsgeldige afspraken noodzakelijk. De bijhorende aktes en overeenkomsten luisteren juridisch heel nauw.

AssumDelft Advocaten heeft zich gespecialiseerd in de wetgeving die bij dergelijke zaken komt kijken. Onder meer op het gebied van auteursrecht, handels- en domeinnamen, merken, tekeningen en modellen, octrooien en reclame heeft AssumDelft de vereiste expertise in huis.

Wellicht hebt u advies nodig, bijvoorbeeld als uw concurrent uw handelsnaam misbruikt. Of u wilt ter bescherming daarvan uw naam of merk registeren? Wilt u uw (licentie-)overeenkomst laten checken of er een op laten stellen? Of wordt u beschuldigd van inbreuk of namaak en moet er geprocedeerd worden? Voor al deze zaken kunt u bij AssumDelft Advocaten terecht.