Bestuursrecht & Omgevingsrecht

Het bestuursrecht omvat alle rechtsgebieden die verband houden met enerzijds de relatie tussen overheid (bestuur) en anderzijds de burger en/of rechtspersonen.
U krijgt met de overheid te maken bij o.a. wijziging van bestemmingsplannen, bij de aanvraag van omgevingsvergunningen bij onteigeningszaken maar ook in geval van handhavend optreden door de overheid.

Wanneer u in bestuursrechtelijke kwesties tegenover de overheid komt te staan, win dan allereerst deskundig advies in bij AssumDelft Advocaten, vóórdat u een bezwaarprocedure start of op andere wijze de discussie met overheden aangaat.

Door het vroegtijdig inschakelen van één van onze advocaten voorkomt u fouten die bij een (hoger) beroep meestal niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

AssumDelft Advocaten staat zowel overheden (bestuursorganen) als bedrijven en particulieren terzijde.