Echtscheiding & Erfrecht

De advocaten van AssumDelft Advocaten N.V. weten de weg in het recht en de wet en ondersteunen u bij deze moeilijke en emotionele zaken. Zij laten u er niet alleen voor staan.

Begrijpelijke taal, goed overleg met u en, zo mogelijk, de (advocaat van de) wederpartij: ook dat is AssumDelft Advocaten. Wij bespreken met u alle juridische stappen, zodat u inzicht heeft en houdt in het verloop van uw zaak en de afwegingen die daarbinnen gemaakt (moeten) worden.

Onze advocaat

Een echtscheiding – maar ook een andere zaak in het familierecht – is emotioneel. Een echtscheiding zou geen vechtscheiding mogen worden. Wij proberen dat ook te vermijden. Maar soms wil de wederpartij niet anders. Dan lopen we er ook niet voor weg.

Elke scheiding, maar zeker als er een onderneming is betrokken, heeft naast emotionele ook zakelijke en financiële consequenties. De AssumDelft Advocaten helpen u daarin de juiste focus te behouden.

Als u uw echtscheiding of familiegeschil via mediation wenst af te wikkelen, dan kan dat via onze MfN* registermediator mr. Willem Brouwer, tevens vFAS** advocaat. Hij zal u beiden neutraal en deskundig bijstaan en u begeleiden naar een voor u beiden acceptabele oplossing. Daarbij schrijft hij niet klakkeloos op wat u wenst maar zorgt hij er ook voor dat u beiden weet en begrijpt wat u afspreekt. Hij bewaakt uw beider belangen.

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen te maken krijgt. Het menselijk leven is immers eindig.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de overledene (de erflater) op de erfgenamen. De erflater kan een testament hebben gemaakt. Een testament kan ingewikkeld zijn ingericht. Als iemand onterfd is in een testament kan dat worden bestreden met o.a. een beroep op de legitieme portie. Zo kan ondanks de onterving nog een deel van het kindsdeel worden ontvangen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om de geldigheid van een testament aan te tasten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beïnvloeding van de erflater door een familielid of de “goedwillende buur”.

Als de erflater niets heeft geregeld moet de erfenis (nalatenschap) afgewikkeld worden volgens de wet. Dat kan zeer ingewikkeld zijn.