Internationaal

Er is in Nederland bijna geen ondernemer meer te vinden die uitsluitend binnen de Nederlandse grenzen actief is. De globalisering maakt de wereld immers kleiner en handelsland Nederland groter.

Wie over de grens handelt, krijgt vanzelfsprekend ook te maken met internationale rechtsregels. AssumDelft Advocaten begeleidt, adviseert en ondersteunt ondernemers in het internationale handelsverkeer. Omgekeerd doen ook buitenlandse bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt een beroep op ons.

AssumDelft Advocaten is prominent lid van de Lawyers Cooperation (een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren). AssumDelft werkt daarnaast samen met accountantskantoren en fiscale adviseurs die zijn aangesloten bij PrimeGlobal.

Met AssumDelft Advocaten bent u van alle internationale markten thuis!

Lawyers Coöperation is een internationaal samenverwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren binnen Europa. De Lawyers Coöperation heeft binnen haar netwerk expertise op het gebied van o.a.:

  • Verbintenisrecht;
  • Vastgoed;
  • Intellectuele eigendom;
  • Handelsrecht;
  • Civielrecht;
  • Belastingrecht.

De belangrijkste voordelen voor u zijn:

  • Toegang tot internationale expertise van bij de Lawyers Cooperation aangesloten advocatenkantoren die zich sterk maken voor een optimale klantenservice;
  • Directe persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het leveren van de diensten aan u en (indien van toepassing) uw klant;
  • De mogelijkheid om een gebudgetteerd honorarium en kosten (binnen redelijke grenzen) overeen te komen met u voorafgaand aan elke opdracht zonder de hoge(re) tarieven die soms worden geassocieerd met internationale advocatenkantoren;
  • Toegang tot lokale kennis in het buitenland, zowel met betrekking tot de nationale wetgeving aldaar als de bedrijfscultuur.

https://www.lawyerscooperation.org/