22 maart 2019: Dag van het erfrecht.

Geplaatst op 06/03/2019 door in Erfrecht, Sector Particulier | Geen reacties.

Op vrijdag 22 maart 2019 vindt de eerste Dag van het Erfrecht van VEAN plaats.   De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Op de

Lees meer

Ernstig verwijtbaar handelen?

Geplaatst op 27/02/2019 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Ernstig verwijtbaar handelen? Niet alleen de werkgever kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, ook de werknemer kan dat. De werknemer heeft dan toch recht op de transitievergoeding, wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ernstig verwijtbaar handelen is ook de grond voor toekenning van de billijke vergoeding aan de werknemer, maar waar moet je dan

Lees meer

29 januari: Dag van het vergeten kind.

Geplaatst op 28/01/2019 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

  Het vergeten kind: een bijzonder sympathieke stichting die iets wil doen om kinderen die het moeilijk hebben te helpen. Ik verwijs naar de website van de stichting voor meer informatie: Stichting Hetvergetenkind   Maar in de rechtspraak is in 2015 een uitspraak gewezen over een ander “vergeten kind”. Korte casus: Een kleuterleidster heeft een

Lees meer

28 januari 2019: Europese Dag van de Privacy!

Geplaatst op door in Nieuws, Uncategorized | Geen reacties.

  De jaarlijkse ‘Europese Dag van de Privacy’ (Dataprotectiedag / Data Protection Day) is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter

Lees meer

Sportschool aansprakelijk voor val

Geplaatst op 24/01/2019 door in Sector Handel & Retail, Sport en Recht | Geen reacties.

  De sporter stelde de sportschool aansprakelijk voor de gevolgen van een val in de sportschool. De fitnessapparaten stonden op een (kleine) verhoging. Bij het doorlopen van het ene naar het andere deel van de sportschool, verstapte ze zich en viel. De sportschool werd aansprakelijk gesteld voor de schade en de rechtbank ging daar in

Lees meer

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg

Geplaatst op 11/01/2019 door in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg   De situatie is voor veel werkgevers herkenbaar: werknemer is ziek en werkgever haalt de leaseauto op, blokkeert de tankpas en de telefoon. In de arbeidsovereenkomst was over deze verstrekkingen niets geregeld, wel in de cao: Ten aanzien van door de werkgever aan werknemer in bruikleen gegeven zaken zoals …, is

Lees meer

CAO toepasselijk, maar dan?

Geplaatst op 12/12/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

  Werkgever en werknemer zijn zich vaak er wel bewust van dat op de arbeidsovereenkomst een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Dat kan zijn omdat die cao door de Minister algemeen verbindend is verklaard (heeft gedurende de algemeenverbindendverklaring kracht van wet), omdat werkgever en/of werknemer lid van zijn van een bij die cao contracterende organisatie

Lees meer

Herziening partneralimentatie

Geplaatst op door in Familierecht, Sector Particulier | Geen reacties.

De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie   De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. met ruime meerderheid ingestemd met wetsvoorstel 34.231 ( Herziening partneralimentatie ), waarmee de partneralimentatieduur wordt teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Het voorstel werd al in 2015 ingediend maar werd tussentijds meermaals aangepast. Volgens de nieuwe

Lees meer

Wat is een financieringsvoorbehoud?

Geplaatst op 19/11/2018 door in Procesrecht, Sector Bouw, Verbintenissenrecht | Geen reacties.

Wat is een financieringsvoorbehoud? In 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen, dat inmiddels op de achtergrond is geraakt. Toch is die uitspraak belangrijk voor kopers bij de aanschaf van een huis. In de onderhavige kwestie heeft koper een woonboerderij gekocht. De koopovereenkomst is door de notaris op schrift gesteld zonder dat er sprake

Lees meer

RECREATIEWONING: PERMANENTE BEWONING en PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESLUIT

Geplaatst op 22/10/2018 door in Bestuursrecht, Sector Particulier | Geen reacties.

  In veel gemeenten in Nederland is permanente bewoning van een recreatiewoning verboden. Sommige gemeente hebben de mensen die op een bepaalde datum (peildatum) hun recreatiewoning permanent bewoonden een persoonsgebonden gedoogbeschikking gegeven. Dit betekent dat de permanent bewoning nog steeds verboden blijft, maar dat de gemeente tegen die persoon niet handhavend optreedt. Geldt die gedoogbeschikking

Lees meer