Boedelverdeling na echtscheiding, tóch wel belangrijk

28 maart 2024

Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt sinds die datum niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. Vanaf 1 januari 2018 is het zo dat uw persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het trouwen al had van u alleen blijven. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn wel van u samen.

Voor 1 januari 2018 was dat anders. Als u toen trouwde in gemeenschap van goederen dan viel alles wat u voor het huwelijk bezat in de algehele gemeenschap van goederen.

In het geval van echtscheiding dienen er afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de gemeenschappelijke boedel. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor één van de partijen.

Voorbeeld:

Persoon 1 is eerder gehuwd geweest en is gescheiden. De echtelijke woning is, tegen betaling van de overwaarde aan de ex-echtgenoot van persoon 1, aan persoon 1 toegescheiden. De volledige eigendom van de woning ligt dus bij persoon 1.

Persoon 1 komt persoon 2 tegen en er ontstaat een relatie die wordt in 2010 beklonken door een huwelijk. Zij trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Persoon 2 weet al kort na de eerste ontmoeting met persoon 1 dat de woning eigendom is van persoon 1.

Het huwelijk gaat echter niet goed. In 2015 besluiten zij te gaan scheiden en zij verdelen de inboedel. Met betrekking tot de woning maken zij echter geen afspraken. Persoon 2 (en ook Persoon 1) verkeerde in de veronderstelling dat de woning van persoon 1 is.

Zij hielden beiden geen rekening met de algehele gemeenschap van goederen waarin zij gehuwd waren.

Enige jaren later komt persoon 1 persoon 3 tegen. Zij gaan samenwonen. Eind 2023 besluiten zij een andere woning te kopen. De woning van persoon 1 wordt verkocht.

Een koper is snel gevonden en de notaris maakt een conceptakte van levering op. Bij de recherche (het onderzoek)die de notaris daarvoor doet, komt de notaris er achter dat persoon 1 gehuwd is geweest in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat de ex-echtgenoot, persoon 2,moet meewerken aan de verkoop en levering van de woning.

Persoon 2 is wel bereid om medewerking te verlenen aan de levering van de woning aan de kopers, maar persoon 2 maakt ook aanspraak op de helft van de overwaarde die bij de verkoop wordt gerealiseerd. En zo ontstaat een geschil tussen persoon 1 en persoon 2 dat hoog kan oplopen en grote gevolgen kan hebben.

Stel dat de woning in 2015 belast was met een hypothecaire schuld die ongeveer even hoog was als de waarde van de woning toentertijd. Bij verdeling na de echtscheiding zou persoon 2 nagenoeg niets van de waarde van de woning hebben ontvangen. Sinds de echtscheiding is de waarde van de woning echter fors gestegen.

Bij verdeling wordt de waarde van het te verdelen goed meestal gesteld op de vrije verkoopwaarde of marktwaarde van de woning ten tijde van de verdeling.

Als u nagaat dat de waarde van de woningen in Nederland sinds 1 januari 2015 tot 1 januari 2024 ongeveer is verdubbeld, dan gaat het dus om een groot belang. Een woning van € 200.000,– waarop een hypotheek van € 190.000,– was gevestigd in 2015, zou toen een overwaarde van € 10.000,– hebben. Als er in 2015 was verdeeld zou Persoon 1 € 5.000,– aan Persoon 2 hebben moeten betalen.

In 2024 zou diezelfde woning een waarde van ongeveer € 400.000,– vertegenwoordigen met een hypotheekschuld van € 190.000,–, zodat er in 2024 € 210.000,– overwaarde is. Die overwaarde dient alsnog verdeeld te worden, zo is vaste rechtspraak. Voor persoon 1 is dit uiteraard een bittere pil. Als hij na de echtscheiding onmiddellijk had afgerekend met persoon 2, dan zou hij de gehele overwaarde van de woning in 2024 zelf kunnen genieten. Nu moet hij die in de meeste gevallen wel degelijk delen.

Het komt toch regelmatig voor dat dergelijke zaken voor de rechter komen. De uitkomst is meestal dat de oorspronkelijke eigenaar van de woning aan het kortste eind trekt.

Een dergelijke kwestie kan voorkomen worden door (ook staande het huwelijk) huwelijkse voorwaarden te maken of door bij echtscheiding ook de boedelverdeling daadwerkelijk af te wikkelen. Laat de boel niet de boel.

ADVIES:

Laat u goed voorlichten voorafgaand aan een echtscheiding, of nog beter, voorafgaand aan een voorgenomen huwelijk.

Neem contact met ons op via 033-4321 957 of info@assumdelft.nl