Over AssumDelft

AssumDelft Advocaten gebruikt de fiets als metafoor voor haar dienstverlening.

Waarom nu een fiets?
De fiets is toonaangevend voor het Nederlands straatbeeld. De fiets is een Nederlands kwaliteitsproduct: deugdelijk, betrouwbaar en steeds vernieuwend. Eenvoudig, maar tegelijk vernuftig geconstrueerd.

Het is een toegankelijk product. De fiets staat ook voor aards; met beide benen op de grond. Iedereen fietst, want beweging is gezond en altijd in ontwikkeling.

Toegewijd aan de berijder om het doel te bereiken wat je voor ogen hebt. Fietsen vraagt om een uitgekiend samenspel van balans, snelheid, energie en richting.

Daarom de fiets!
AssumDelft ziet veel overeenkomsten met haar dienstverlening. Haar specialisten vormen een team, die opereren als in een peloton. U staat er nooit alleen voor.

U heeft een specialist nodig die u uit de wind houdt, tactisch scherp is en nooit buiten adem raakt. Wij opereren met uitstekende vakkennis en inzet.

In drie woorden:
toonaangevend, toegankelijk én toegewijd.

Toonaangevend, toegankelijk en toegewijd

AssumDelft Advocaten is toonaangevend. Wij leveren kwalitatief hoogwaardig maatwerk voor onze cliënten. Onze gespecialiseerde advocaten geven gedegen juridisch advies, gericht op een adequate oplossing. Zo nodig schuwen wij de gerechtelijke procedure niet.

AssumDelft Advocaten is toegankelijk. Ons kantoor kent weinig drempels en een licht informele sfeer. Cliënten kunnen rekenen op een heldere vertaalslag van lastige juridische procedures en op een menselijke benadering. Wij kijken niet alleen naar de juridische zaak, maar ook naar de mens daarachter. Wij zijn transparant, ook in onze declaraties.

AssumDelft Advocaten is toegewijd. Wij hechten grote waarde aan samenwerking met onze cliënten. We denken mee, we zijn gesprekspartner. We investeren graag in een langdurige vertrouwensrelatie. Zo kunnen we ook adviezen geven die op langere termijn het beste resultaat voor onze cliënten geven.

Onderling kennis uitwisselen, leren van elkaars successen en wanneer nodig op elkaar terug durven te vallen zijn onze succesfactoren. Als team bestrijken wij het gehele speelveld van rechtsgebieden, waardoor u bij ons op vrijwel elke juridische vraag antwoord, maatadvies of bijstand krijgt. Of u nu kiest voor de aanval of in de verdediging wordt gedrongen, met AssumDelft Advocaten bent u verzekerd van de juiste tactiek.

Omdat klanten en juridische vragen verschillen, kennen wij verschillende wijzen van declareren. Op deze manier kan de tariefstructuur worden afgesproken die het beste bij u en uw vraag past. Wij willen vooraf helder zijn over onze afspraken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Daarbij hanteren wij naast het traditionele uurtarief ook andere tariefstructuren.

Uurtarief
De uurtarieven van onze advocaten zijn afhankelijk van de ervaring en het specialisme. Vooraf wordt het uurtarief duidelijk met u gecommuniceerd. Over het uurtarief berekenen wij 6% kantoorkosten en BTW.

Vast bedrag
Voor sommige opdrachten is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. U heeft dan vooraf duidelijkheid over de kosten. Een vast bedrag is bijvoorbeeld mogelijk bij het opstellen of beoordelen van standaardcontracten.
Aan het begin van sommige werkzaamheden is niet altijd te overzien hoeveel tijd met de behandeling gemoeid is. De hoeveelheid werk is immers soms ook erg afhankelijk van externe factoren zoals de houding en opstelling van de andere partij. In dat soort zaken kunnen voor afgeronde stappen deelafspraken met een vast tarief worden gemaakt. Op deze manier heeft u ook vooraf duidelijkheid over de kosten.
Aan ons kantoor zijn erkende mediators verbonden. Bij mediation wordt in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht. Dit kan bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Ook bij mediation kan een vast bedrag worden afgesproken. Mediation bij echtscheiding kan al vanaf € 850,=* ex BTW per persoon.

*Er gelden voorwaarden.

Abonnement
Bij een abonnement betaalt u maandelijks een vast bedrag. Daarvoor kunt u dan binnen redelijke grenzen juridisch advies inwinnen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld (eenvoudige) overeenkomsten op hoofdlijnen worden beoordeeld, strategisch-juridisch advies worden ingewonnen alsmede korte en relatief eenvoudige brieven worden opgesteld. In beginsel gaat het hier om mondeling (telefonisch) advies of kort advies per e-mail, zonder dat u hiervoor steeds apart een factuur ontvangt. In het geval een kwestie juridisch inhoudelijk lastiger te beoordelen is of bijvoorbeeld maatwerk vereist is, dan kunnen er aanvullende tariefafspraken worden gemaakt. Voor deze aanvullende werkzaamheden wordt dan een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht.
Binnen het abonnement kan worden gekozen voor een bijeenkomst met de ondernemer van 2 uur eenmaal per kwartaal, over lopende en te verwachten ontwikkelingen.
Een abonnement wordt in beginsel afgesloten voor minimaal 6 maanden en is daarna per maand opzegbaar.

Incasso
Voor incasso van geldvorderingen hanteren wij een speciaal tarief. In de fase voordat een procedure wordt opgestart geldt een vast bedrag afhankelijk van de hoogte van de geldvordering. In het geval de debiteur niet betaalt en een procedure moet worden gestart, berekenen wij een vast percentage van het te incasseren bedrag. Dit percentage is gestaffeld: hoe hoger het geldbedrag, hoe lager het percentage. Uw incassokosten zijn dus grotendeels voorspelbaar.
Resultaatsafhankelijke beloning
In dit geval wordt er een succesfee afgesproken. Wanneer een vooraf afgesproken resultaat wordt behaald dan geldt een hogere beloning dan wanneer dit resultaat niet wordt behaald. Het is op grond van onze gedragsregels overigens niet mogelijk om no cure no pay afspraken te maken, met uitzondering in geval van letselschadezaken.

Op maat
Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk. Mocht een andere tariefstructuur wenselijk zijn dan kunnen we daar in gezamenlijk overleg afspraken over maken.

Mr. Gijs van den Assum begint in 1991 samen met mr. Jorinde Hornstra in een maatschap het kantoor ‘Hornstra & Van den Assum Advocaten’ in het gebouw ‘Amersfoort Staete’ aan de Hogeweg in Amersfoort. Zij waren reeds geruime tijd advocaat en hebben op verzoek van ARAG Rechtsbijstand zich zelfstandig gevestigd in Amersfoort;

In 1992 vertrekt Hornstra & Van den Assum Advocaten naar het pand aan de Kastanjelaan in Leusden, waarin ook ARAG Rechtsbijstand is gevestigd;

Het kantoor verhuist in 1993 naar een geheel zelfstandig onderkomen aan de Zwarteweg in Leusden en krijgt hier een eigen identiteit: Hornstra & Van den Assum Advocaten met een nieuw logo en huisstijl. Het kantoor breidt gestaag uit naar 11 advocaten en ondersteuning;

In 2000 is het pand te klein en verhuist het kantoor naar de Storkstraat in Leusden. Inmiddels vormen mr. Gijs van de Assum en mr. Marcel van Delft de nieuwe maatschap ‘Van den Assum & Van Delft Advocaten’. In 2002 treedt ook mr. Greetje van der Waaij aan in deze maatschap.

In 2004 gaan de ontwikkelingen gestaag door met een nieuwe naam en nieuwe huisstijl: AssumDelft Advocaten.

De maatschap wordt in 2009 getransformeerd tot AssumDelft Advocaten N.V. met 3 aandeelhouders en tevens directieleden.

In 2013 sluit het kantoor zich aan bij de Advocaten Unie: een collectief van juridische experts. De bundeling van kracht en ervaring, plus de uitwisseling van kennis en strategie maakt dat AssumDelft Advocaten N.V. ook landelijk op de kaart wordt gezet;

In 2016 hebben wij feestelijk ons 25-jarig bestaan gevierd in De Mariënhof in Amersfoort.

Maatschappelijk betrokken sponsors
Als advocaten staan we midden in de samenleving. Wij voelen ons daarom nauw betrokken bij sportclubs en maatschappelijke initiatieven. Dat gevoel van betrokkenheid vertalen we naar concrete daden.

Sinds 2014 prijkt de naam AssumDelft Advocaten ook op de sponsorlijst van de Tour de Junior in Achterveld; het grootste wielevenement voor het jongste regionale wielertalent.

Matchbeurs Leusden
Leusden heeft het: de jaarlijkse matchbeurs. Op deze jaarlijkse matchbeurs worden vragen, verzoeken en wensen van maatschappelijke organisaties gekoppeld aan het lokale bedrijfsleven. Onder notarieel toezicht worden er matches gesloten waarbij bedrijven (en dus ook ons advocatenkantoor) zonder financiële tegenprestatie, kennis, menskracht en middelen beschikbaar stellen aan organisaties. Daarmee worden doelen gerealiseerd die deze organisaties op eigen kracht niet kunnen uitvoeren. Goed doen, omdat het goed voelt… we doen het graag bij AssumDelft Advocaten.

Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL)
De Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL) is het samenwerkingsverband van 4 organisaties, die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen.

De 4 samenwerkende organisaties zijn:
– De SOL, de Samenwerkende Ouderenbonden Leusden;
– Duwgroep Leusden, Stichting Welzijn mensen met een handicap;
– Platform Sociale Zekerheid Leusden;
– Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden.

AssumDelft Advocaten fungeert met haar expertise als adviserende achterwacht voor het ombudsteam van SMBL.

Netwerken
AssumDelft Advocaten is actief in diverse netwerken in en rondom Amersfoort, Leusden, Achterveld, Stoutenburg, Baarn, Eemnes, Hilversum, Soest, Soesterberg, Zeist en Barneveld e.o.. De cliënten van AssumDelft Advocaten zijn gevestigd in het hele land en daarbuiten.

Meer over AssumDelft:
Onze advocaten
Sectorteams
Links