Onrechtmatige daad & Aansprakelijkheid

Wat is een onrechtmatige daad?

Wat een onrechtmatige daad is, is geregeld in Boek 6 Artikel 162 (6:162 BW)

Onrechtmatige daad

  1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Dus een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond is een onrechtmatige daad. 

Dat is toch duidelijk?

Nee dus. Er zijn veel procedures tussen mensen en bedrijven waarbij de een de ander beschuldigd onrechtmatig bezig te zijn geweest.

Dat is echter niet altijd zo. Bovendien moet er door een onrechtmatige daad schade zijn ontstaan bij de ander en daarbij moet de onrechtmatige daad aan degene die de daad heeft gepleegd toegerekend kunnen worden. En als dat allemaal het geval is dan moet een rechtvaardigingsgrond ontbreken.

Kortom, het leerstuk onrechtmatige daad heeft vele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.

Onze advocaten hebben dat in de vingers. Zij staan u graag bij als u wordt geconfronteerd met een onrechtmatige daad of als u er van wordt beschuldigd een onrechtmatige daad te hebben gepleegd.

Neem contact op met 033-4321 967 of info@assumdelft.nl