Tarieven

Omdat klanten en juridische vragen verschillen, kennen wij verschillende wijzen van declareren. Op deze manier kan de tariefstructuur worden afgesproken die het beste bij u en uw vraag of behoefte past. Wij willen vooraf helder zijn over onze afspraken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Daarbij hanteren wij naast het traditionele uurtarief ook andere tariefstructuren.

Uurtarief
De uurtarieven van onze advocaten zijn afhankelijk van de ervaring en het specialisme. Vooraf wordt het uurtarief duidelijk met u gecommuniceerd. Over het uurtarief berekenen wij 6% kantoorkosten en BTW. Overbodig te zeggen dat wij met particuliere cliënten het uurtarief incl. BTW afspreken.

Vast bedrag
Voor sommige opdrachten is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. U heeft dan vooraf duidelijkheid over de kosten. Een vast bedrag is bijvoorbeeld mogelijk bij het opstellen of beoordelen van standaardcontracten.

Aan het begin van sommige werkzaamheden is niet altijd te overzien hoeveel tijd met de behandeling gemoeid is. De hoeveelheid werk is immers soms ook erg afhankelijk van externe factoren zoals de houding en opstelling van de andere partij. In dat soort zaken kunnen voor afgeronde stappen deelafspraken met een vast tarief worden gemaakt. Op deze manier heeft u ook vooraf duidelijkheid over de kosten.

Aan ons kantoor zijn ervaren mediators verbonden. Bij mediation wordt in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht. Dit kan bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Ook bij mediation kan een vast bedrag worden afgesproken. Mediation bij echtscheiding kan al vanaf € 850,=* ex BTW per persoon.

*Er gelden voorwaarden.

Abonnement
Bij een abonnement betaalt u maandelijks een vast bedrag. Daarvoor kunt u dan binnen redelijke grenzen juridisch advies inwinnen. Daarbij kan bijvoorbeeld een (eenvoudige) overeenkomst op hoofdlijnen worden beoordeeld, strategisch-juridisch advies worden ingewonnen alsmede een kort en relatief eenvoudige brief worden opgesteld. In beginsel gaat het hier om mondeling (telefonisch) advies of kort advies per e-mail, zonder dat u hiervoor steeds apart een factuur ontvangt. In het geval een kwestie juridisch inhoudelijk lastiger te beoordelen is of bijvoorbeeld maatwerk vereist is, dan kunnen er aanvullende tariefafspraken worden gemaakt. Voor deze aanvullende werkzaamheden wordt dan een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht.
Binnen het abonnement kan worden gekozen voor een bijeenkomst met de ondernemer van 2 uur eenmaal per kwartaal ter bespreking van lopende en/of te verwachten ontwikkelingen.
Een abonnement wordt in beginsel afgesloten voor minimaal 6 maanden en is daarna per maand opzegbaar.

Incasso
Voor incasso van geldvorderingen hanteren wij een speciaal tarief. In de fase, voordat een procedure wordt opgestart, geldt een vast bedrag afhankelijk van de hoogte van de geldvordering. In het geval de debiteur niet betaalt en een procedure moet worden gestart, berekenen wij een vast percentage van het te incasseren bedrag. Dit percentage is gestaffeld: hoe hoger het geldbedrag, hoe lager het percentage. Uw incassokosten zijn dus grotendeels voorspelbaar.

Resultaatsafhankelijke beloning
In dit geval wordt er een succesfee afgesproken. Wanneer een vooraf afgesproken resultaat wordt behaald dan geldt een hogere beloning dan wanneer dit resultaat niet wordt behaald. Het is op grond van onze Gedragsregels overigens niet mogelijk om no cure no pay afspraken te maken, met uitzondering in geval van letselschadezaken.

Op maat
Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk. Mocht een andere tariefstructuur wenselijk zijn dan kunnen we daar in gezamenlijk overleg afspraken over maken.