Sport en Recht: Gedoe in de vereniging of (sport-)club

Geplaatst op 26/06/2015 door in Sport en Recht | Geen reacties.

De rechtbank moet met regelmaat geschillen oplossen die binnen de vereniging (vaak sport of sport-gerelateerd) ontstaan.

Om te beginnen is het jammer dat de ruzie blijkbaar al zo hoog is opgelopen dat alleen de gang naar de rechter overblijft. Je kan je afvragen wat zijn uitspraak, in welke vorm dan ook, aan oplossing kan bijdragen. De rechter schept met zijn vonnis echter wel duidelijkheid.

Ook in een sportvereniging moeten de regels voor totstandkoming van besluiten worden nageleefd. Het bestuur is er voor om de club te besturen. Het bestuur moet rekening en verantwoording afleggen aan de algemene (leden) vergadering. Die vergadering kan een beslissing van het bestuur wegstemmen of het bestuur wegsturen.

Wegsturen kan ook met leden, maar, dat snapt iedereen, dat is met waarborgen omgeven. Die waarborgen zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging en eventueel ook in reglementen.

Wat opvalt, is dat in veel verenigingen besluiten worden genomen die de formele toets niet kunnen doorstaan. Zo ook in de casus die tot ondergenoemde uitspraak heeft geleid.

De voorzieningenrechter moest op verzoek van een weggestuurd lid van een vereniging beoordelen of de Fietscrossvereniging dat op juiste wijze en op goede gronden had gedaan. Het lid stelde onder meer dat door het bestuur van de vereniging geen hoor en wederhoor was toegepast, iets wat volgens de statuten wel had gemoeten. En een besluit in strijd met de statuten is nietig, althans vernietigbaar.

Het lid gaf in de procedure bij de rechter kennelijk ook aan dat hij de statutair voorgeschreven beroepsgang binnen de vereniging niet langer wilde doorzetten. In de statutair voorgeschreven beroepsgang diende hij zich te wenden tot de algemene ledenvergadering .

Vooral omdat hij op de zitting bij de voorzieningenrechter stelde dat dit beroep op de algemene ledenvergadering allemaal weinig zin meer had, hij stond naar eigen zeggen intussen al met 3-0 achter, kon de voorzieningenrechter weinig anders doen dan de vordering van het ex-lid afwijzen.

Conclusie voor leden en bestuur:

Kijk goed in de wet en in de statuten en reglementen van de vereniging wat de bevoegdheden voor het nemen van besluiten en de te volgen procedures zijn.  Volg deze procedures ook wanneer je bezwaar hebt en wil blijven maken.

Bovenstaande valt uitvoerig na te lezen in de uitspraak van Rechtbank Overijssel d.d. 24-6-201 (ECLI:NL:RBOVE:2015:2985).

Hebt u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met mr Gijs van den Assum, tel: 033 – 4321 957

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail