Good governance (goed bestuur en toezicht)

In vrijwel alle branches zijn specifieke governance-codes geformuleerd. Ook in de zorg. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht.

Van zorgorganisaties wordt ook op dat punt veel gevraagd. Het louter publiceren van jaarverslagen en accountantsverklaringen volstaat al jaren niet meer. De concrete toepassing van good governance vraagt om een vertaling in statuten, reglementen en procedures, maar ook in competenties en gedrag, bestuur en toezicht.

AssumDelft Advocaten begeleidt u zondermeer “good” bij de (verdere) professionalisering van uw governance.