29 januari: Dag van het vergeten kind.

Geplaatst op 28/01/2019 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

  Het vergeten kind: een bijzonder sympathieke stichting die iets wil doen om kinderen die het moeilijk hebben te helpen. Ik verwijs naar de website van de stichting voor meer informatie: Stichting Hetvergetenkind   Maar in de rechtspraak is in 2015 een uitspraak gewezen over een ander “vergeten kind”. Korte casus: Een kleuterleidster heeft een

Lees meer

Sportschool aansprakelijk voor val

Geplaatst op 24/01/2019 door in Sector Handel & Retail, Sport en Recht | Geen reacties.

  De sporter stelde de sportschool aansprakelijk voor de gevolgen van een val in de sportschool. De fitnessapparaten stonden op een (kleine) verhoging. Bij het doorlopen van het ene naar het andere deel van de sportschool, verstapte ze zich en viel. De sportschool werd aansprakelijk gesteld voor de schade en de rechtbank ging daar in

Lees meer

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg

Geplaatst op 11/01/2019 door in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde(n): vervolg   De situatie is voor veel werkgevers herkenbaar: werknemer is ziek en werkgever haalt de leaseauto op, blokkeert de tankpas en de telefoon. In de arbeidsovereenkomst was over deze verstrekkingen niets geregeld, wel in de cao: Ten aanzien van door de werkgever aan werknemer in bruikleen gegeven zaken zoals …, is

Lees meer

CAO toepasselijk, maar dan?

Geplaatst op 12/12/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

  Werkgever en werknemer zijn zich vaak er wel bewust van dat op de arbeidsovereenkomst een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Dat kan zijn omdat die cao door de Minister algemeen verbindend is verklaard (heeft gedurende de algemeenverbindendverklaring kracht van wet), omdat werkgever en/of werknemer lid van zijn van een bij die cao contracterende organisatie

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever voor (letsel)schade tijdens bedrijfsuitje

Geplaatst op 08/10/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Bouw, Sector Handel & Retail, Sector Particulier, Sector Zorg | Geen reacties.

De aansprakelijkheid werkgever voor (letsel)schade tijdens bedrijfsuitje wordt juridisch gebaseerd op artikel 7:658 BW. Daarin is bepaald dat werkgever ten opzichte van werknemer aansprakelijk is voor schade die werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Om te beginnen is het goed te weten dat dit anders is wanneer; werkgever aantoont dat hij genoeg veiligheidsmaatregelen heeft

Lees meer

Mandjesvergelijking bij overgang van onderneming. Mag dat?

Geplaatst op 18/09/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

  Mandjesvergelijking bij overgang van onderneming. Mag dat?   Bij overgang van onderneming worden de rechten van de werknemers beschermd door de wet (artikel 7:663 BW), die wet is gebaseerd op een Europese richtlijn. Werknemers mogen niet worden ontslagen: het dienstverband gaat automatisch en in zijn geheel over op de nieuwe werkgever. Wil de werknemer

Lees meer

Dossieropbouw in arbeidszaken

Geplaatst op 13/07/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Dossieropbouw in arbeidszaken. Iedere werkgever weet intussen wel dat het belangrijk is met de werknemer gesprekken te voeren over diens functioneren. Is dat functioneren onder de maat, dan dient werkgever dit met zoveel woorden te bespreken. Ook dient hij aan te geven wat hij wel van werknemer verwacht. Daarbij dient werkgever mogelijk ondersteuning te bieden

Lees meer

Transitievergoeding, compensatie voor werkgevers

Geplaatst op 12/07/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Bouw, Sector Handel & Retail, Sector Particulier | Geen reacties.

Regeling compensatie transitievergoeding aan werkgever bij langdurige ziekte.   De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel dat werkgevers moet compenseren voor het betalen van transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest. Deze maatregel wordt op zijn vroegst per 1 april 2020 ingevoerd, maar werkt terug, dat is de bedoeling, voor dienstverbanden die

Lees meer

Werknemer neemt ontslag.

Geplaatst op 30/04/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Werknemer neemt ontslag. En dan?   Het komt regelmatig voor dat werknemers zich bij werkgever melden met de woorden “deze werknemer neemt ontslag”. Vaak is daar een ongelukkige omstandigheid de reden van, soms ook een ruzie of boosheid in algemene zin. Hoe ga je daar als werkgever mee om? Kun je een dergelijke ontslagname accepteren?

Lees meer

Failliet of (toch) niet?

Geplaatst op 10/04/2018 door in Ondernemingsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Failliet of (toch) niet?   Heb je een vordering op een klant/debiteur die maar niet wordt voldaan? Je kan aanmanen, sommeren en een incassoprocedure beginnen, maar als de debiteur niet reageert en in gebreke blijft, is het aanvragen van diens faillissement ook een mogelijkheid. “Faillissement is een toestand”, zegt de faillissementswet in het eerste lid

Lees meer