PTED, update II

Geplaatst op 18/04/2018 door in Gezondheidsrecht, Sector Zorg | Geen reacties.

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk volgens de Hoge Raad d.d. 30 maart 2018 In mijn blog van 13 april 2017 besprak ik een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 15 maart 2016. In dit arrest overwoog het Gerechtshof (mede) aan de hand van een deskundigenrapport dat de PTED in augustus 2017 tot de stand

Lees meer

PTED hernia operatie, een update

Geplaatst op 13/04/2017 door in Gezondheidsrecht, Sector Zorg | Geen reacties.

PTED hernia operatie, een update Op 23 juni 2016 schreef ik een blog over de PTED hernia operatie. Daarin gaf ik aan dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij vonnis van 6 januari 2016 geoordeeld heeft dat de verzekerde recht had op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de PTED hernia operatie. Sindsdien zijn nog enkele andere gunstige uitspraken

Lees meer

Privacy in de zorg

Geplaatst op 12/04/2017 door in Gezondheidsrecht, Privacy, Sector Zorg | Geen reacties.

Privacy in de zorg De privacy in de zorg gaat er binnenkort op vooruit. Op 1 juli 2017 treedt naar verwachting de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet vormt een aanvulling op de reeds bestaande privacywaarborgen (zoals opgenomen in bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens) en is  specifiek gericht op

Lees meer

(Gedeeltelijke) vergoeding kosten PTED operatie

Geplaatst op 23/06/2016 door in Gezondheidsrecht, Sector Zorg | Geen reacties.

Bij vonnis van 6 januari 2016 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:793) heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de verzekerde recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de PTED hernia operatie. In dit geschil ging het om de vraag of de PTED operatie van verzekerde in 2010 voldoet aan de voorwaarden van diens zorgverzekering. Daarvoor is van belang dat

Lees meer

Verjaring van een vordering op een zorgverzekeraar (artikel 7:942 BW)

Geplaatst op 03/02/2015 door in Gezondheidsrecht | Geen reacties.

Bijna iedereen dient weleens een nota in bij zijn of haar zorgverzekeraar. De polisvoorwaarden bepalen daarvoor vaak dat dit binnen een termijn van 3 jaar na de behandeling moet gebeuren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. Deze termijn komt niet uit de lucht vallen. Het betreft

Lees meer