Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), afwijken WWZ

Geplaatst op 16/03/2015 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt gesloten tussen een of meer werkgeversverenigingen aan de ene kant met een of meer vakbonden, die werknemers vertegenwoordigen, aan de andere kant. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ook worden afgesloten door een enkel (vaak groot) bedrijf. Ook een Sociaal Plan kan als collectieve arbeidsovereenkomst bij de Minister van SZW worden aangemeld.

Lees meer

Rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze

Geplaatst op 10/02/2015 door in Nieuws, Procesrecht | Geen reacties.

Recht op advocaat bij procedures, vrije advocaatkeuze Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan hebt u het recht uw eigen advocaat te kiezen als er sprake is van een procedure. Dat geldt ook voor een procedure waarin u niet verplicht van een advocaat gebruik hoeft te maken zoals bijvoorbeeld in een ontslagzaak of een huurzaak bij

Lees meer

Verjaring van een vordering op een zorgverzekeraar (artikel 7:942 BW)

Geplaatst op 03/02/2015 door in Gezondheidsrecht | Geen reacties.

Bijna iedereen dient weleens een nota in bij zijn of haar zorgverzekeraar. De polisvoorwaarden bepalen daarvoor vaak dat dit binnen een termijn van 3 jaar na de behandeling moet gebeuren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. Deze termijn komt niet uit de lucht vallen. Het betreft

Lees meer

Beloning van uitzendkrachten

Geplaatst op 16/01/2015 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Beloning van uitzendkrachten na 30 maart 2015 veranderd. Er is in een apart overleg door diverse vakbonden samen met de ABU een nieuw beloningsregime voor uitzendkrachten overeengekomen, dat met ingang van 30 maart 2015 in werking is getreden. Dit volgt uit een wettelijke bepaling uit de WAADI (dat staat voor: Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediair)

Lees meer

AssumDelft Advocaten N.V. ook in Duitsland actief

Geplaatst op 15/01/2015 door in Nieuws | Geen reacties.

AssumDelft Advocaten Recht einfach  AssumDelft Advocaten N.V. is ook in Duitsland actief. Klik op de link om het artikel te lezen.  

Lees meer

WWZ: ontslag dringende reden

Geplaatst op 31/12/2014 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Door Mr. Gijs R.M. van den Assum Ontslag wegens een dringende reden (op staande voet) is geregeld in het nieuwe artikel 7:677 BW algemeen, specifiek voor de werkgever in 678 en voor de werknemer in 679. Er lijkt weinig te veranderen, maar dat is schijn. Het instellen van rechtsmiddelen is geregeld in artikel 7:686a BW,

Lees meer

Overname van een onderneming, sociaal plan

Geplaatst op 30/12/2014 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Overname van een onderneming leidt niet zelden tot arbeidsrechtelijke issues met overgenomen werknemers, ook na verloop van lange(re) tijd. door Mr. Gijs R.M. van den Assum De gevolgen van de overname worden niet zelden in een Sociaal Plan geregeld, zo ook in het geval waarover de Kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland uitspraak deed (op 22

Lees meer

Diefstal en ontslag op staande voet

Geplaatst op 15/12/2014 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Is diefstal = diefstal, ook bij een enkele kleine zaak (van bescheiden waarde)? Diefstal (verduistering) kan leiden tot ontslag op staande voet dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder het toekennen van een vergoeding. Aanleiding: geconstateerd wordt dat een werknemer een fietspomp over het hek gooit, het hek dat het terrein van de werkgever omheint.

Lees meer