Sponsoring & MVO

Maatschappelijk betrokken sponsors
Als advocaten staan we midden in de samenleving. Wij voelen ons daarom nauw betrokken bij sportclubs en maatschappelijke initiatieven. Dat gevoel van betrokkenheid vertalen we naar concrete daden.

Sinds 2014 prijkt de naam AssumDelft Advocaten ook op de sponsorlijst van de Tour de Junior in Achterveld; het grootste wielevenement voor het jongste regionale wielertalent.

Matchbeurs Leusden
Leusden heeft het: de jaarlijkse matchbeurs. Op deze jaarlijkse matchbeurs worden vragen, verzoeken en wensen van maatschappelijke organisaties gekoppeld aan het lokale bedrijfsleven. Onder notarieel toezicht worden er matches gesloten waarbij bedrijven (en dus ook ons advocatenkantoor) zonder financiële tegenprestatie, kennis, menskracht en middelen beschikbaar stellen aan organisaties. Daarmee worden doelen gerealiseerd die deze organisaties op eigen kracht niet kunnen uitvoeren. Goed doen, omdat het goed voelt… we doen het graag bij AssumDelft Advocaten.

Netwerken
AssumDelft Advocaten is actief in diverse netwerken in en rondom Amersfoort, Leusden, Achterveld, Stoutenburg, Baarn, Eemnes, Hilversum, Soest, Soesterberg, Zeist en Barneveld e.o. De cliënten van AssumDelft Advocaten zijn gevestigd in het hele land en daarbuiten.