Omgevingsrecht

Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijk bestuursrecht of ruimtelijke ordening) betreft uw ruimtelijke omgeving en de ontwikkeling daarvan. Op dit moment is de meest centrale wet de Wet Algemene bepalingen omgevingswet (WABO), die ziet op activiteiten zoals bouwen, slopen, vellen van bomen enz. Daarnaast zijn alle bijbehorende wetgeving ten aanzien van milieu en natuur van belang evenals alle gemeentelijke en provinciale regels zoals o.a. neergelegd in bestemmingsplannen en beleidsnota’s. Grote infrastructurele werken (aanleg van wegen, bruggen etc.) worden in Nederland op dit moment uitgevoerd op basis van de Crisis en Herstelwet.

Onze advocaat kan u bij geschillen op het gebied van het omgevingsrecht deskundig bijstaan.

Onze advocaat:
Mr. Marcel F.H. van Delft