Erfrecht, testament en levensverzekering

Geplaatst op 09/05/2018 door in Erfrecht, Familierecht, Sector Particulier | Geen reacties.

Sluiten erfrecht, testament en levensverzekering wel op elkaar aan?

Het erfrecht regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Ik bedoel daarmee niet de begrafenis, maar de afwikkeling van de bezittingen en schulden van de overledene, de erflater. Als de erflater geen testament heeft opgesteld, geldt de wet. Dat kan voor vervelende complicaties zorgen. De wet houdt geen rekening met menselijke emoties. Als de erflater wel een testament heeft achtergelaten zou dat duidelijkheid moeten brengen. Een testament bevat immers de uiterste wilsbeschikking van de erflater. Die zal een en ander toch wel goed hebben geregeld? Met het uitvoeren van het testament kunnen de zaken dan worden afgewikkeld conform de wensen van de overledene. Dan is het voor iedereen duidelijk. Helaas is dat niet altijd zo. Veel testamenten zijn al lang geleden opgemaakt en nimmer aangepast aan veranderingen in de situatie van de erflater. Dat kan tot onaangename gevolgen leiden.

Voorbeeld 1:

Stel dat een man jong is getrouwd en de echtgenote is enkele jaren na het huwelijk overleden. De man heeft, als dank voor de hulp bij de verzorging van zijn zieke echtgenote, de moeder van zijn overleden echtgenote in zijn testament als zijn enige erfgenaam aangewezen.

Enkele jaren daarna is de man opnieuw gehuwd. Het contact met zijn schoonmoeder is om allerlei redenen verwaterd. De man heeft zijn testament totaal vergeten. De man komt veel later te overlijden. Zijn weduwe wordt nu geconfronteerd met een testament dat een haar volkomen onbekende vrouw als erfgenaam aanwijst. Hoe daarmee om te gaan.?

Voorbeeld 2:

Stel dat er een up to date testament is maar dat er nog oude levensverzekeringspolissen lopen. In deze oude levensverzekeringspolissen is de begunstiging (wie krijgt de uitkering als de verzekerde overlijd?) geregeld. Stel dat een man zijn toenmalige vriendin als begunstigde bij overlijden heeft aangewezen. De relatie met die vriendin is al vele jaren verbroken maar aan de begunstiging is niets gewijzigd. Later is de man getrouwd met een andere vrouw. Na het overlijden van de man wordt de weduwe geconfronteerd met een levensverzekeringspolissen waar zij niets aan heeft. Zij is immers niet de begunstigde. Een haar volkomen vreemde mevrouw ontvangt nu een uitkering in het kader van die levensverzekering.

Deze voorbeelden komen echt voor:

Dergelijke perikelen zijn in de rechtspraak niet onbekend. Als u als nabestaande geconfronteerd wordt met een volstrekt onredelijk en verouderd testament of een levensverzekering dan kan daartegen wel degelijk iets worden gedaan. U zou bijvoorbeeld contact met ons kunnen opnemen om de mogelijkheden te bezien.

Wat echter goedkoper kan zijn is een jaarlijkse of om de paar jaar een update van uw testament of verzekeringspakket. Als u deze belangrijke wilsuitingen wilt laten aansluiten op de huidige werkelijkheid is een actief beheer van uw testament en levensverzekeringen aan te bevelen.

Immers, het is beter dat men aan u terug denkt als iemand die zijn zaakjes goed voor elkaar had dan als iemand die zijn nabestaanden heeft opgezadeld met een onuitvoerbaar testament of dat er veel geld aan oude relaties wordt overgemaakt door de verzekeringsmaatschappij terwijl de huidige partner onverzorgd achterblijft.

Heeft u vragen op het gebied van erfrecht neem dan contact op via info@assumdelft.nl

of 033 – 4321 957

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail