Erfrecht

Verdeling erfenis

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen te maken krijgt. Het menselijk leven is immers eindig.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de overledene (de erflater) op de erfgenamen. De overledene (erflater) kan een testament hebben gemaakt. Als de erflater echter niets heeft geregeld moet de erfenis (nalatenschap) afgewikkeld worden volgens de wet.

Als iemand onterfd is in een testament kan dat conform de wet worden bestreden met een beroep op de legitieme portie. Zo kan ondanks de onterving nog een deel van het kindsdeel worden ontvangen.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Als erfgenaam kunt u voor verrassingen komen te staan. De vraag is of u een erfenis zuiver, beneficiair of in het geheel niet moet aanvaarden (dit noemt men verwerpen). Als u niet al snel na het openvallen van de nalatenschap de juiste beslissingen neemt kunt u voor grote financiële verrassingen komen te staan. Neem daarom tijdig contact op met onze erfrechtadvocaat Willem Brouwer.

Erfenis en erfrecht kindsdeel

Een overlijden is meestal een verdrietige zaak maar als daar nog problemen met betrekking tot de nalatenschap bij komen, is dat extra emotioneel. Bij onduidelijkheid over een erfenis, kindsdeel of de erfenis verdeling, dient u direct een goed advies te ontvangen.

De advocaten van AssumDelft zijn goed thuis in het erfrecht. Zij adviseren u in alle stadia van een erfeniskwestie. Zo nodig zullen zij voor u procederen over een nalatenschap.

Mr. W. Brouwer is aspirant-lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Onze advocaat

Mr. Willem Brouwer