Echtscheiding

Scheiden en wat nu?

Een scheiding gaat vaak met heftige emoties gepaard. U heeft daarom geen advocaat nodig die de ruzie nog heftiger maakt. Een echtscheiding, boedelverdeling of ander familiegeschil is al erg genoeg.

Onze advocaat behartigt uw belang, met in achtneming van verhoudingen die niet verder (dan noodzakelijk) beschadigd moeten worden. Zo verlopen zaken als het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant zo voorspoedig mogelijk.

In een echtscheiding denken wij aan uw belang inzake o.a. de zorgregeling en de alimentatie voor de kinderen, de partneralimentatie en de boedelverdeling. Bij gemeenschap van goederen en bij verrekening volgens de huwelijkse voorwaarden.

Een echtscheiding is de juridische ontbinding van uw huwelijk. Hierna bent u geen echtgenoten meer. Dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden, welke vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant

Als u en uw partner kinderen hebben, betekent een echtscheiding het begin van een andere relatie. Die van ouder van de kinderen. Dat betekent dat u op een andere wijze met elkaar moet kunnen communiceren en leven. Een scheidingsconvenant bevat afspraken over de alimentatie, de woning, het pension en de boedelverdeling.

Kinderen komen bij een echtscheiding op de eerste plaats. Voordat gescheiden kan worden, moet er eerst een zorgregeling voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan als onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Kosten scheiding

AssumDelft Advocaten is zich bewust van de kosten van een scheiding. Ons doel, als uw advocaat bij uw scheiding: een correcte afwikkeling, in uw belang met zo min mogelijk scheidingskosten. Wij proberen zo veel mogelijk in overleg met de wederpartij af te wikkelen. Dat werkt vaak het snelst en goedkoopst en zo lopen de kosten van de scheiding niet onnodig op.

Als overleg niet meer kan of niet gewenst is dan behartigen wij uw belangen voor de rechter optimaal als scheidingsadvocaat. Wij gaan het juridische gevecht beslist niet uit de weg.

Scheiden als ondernemer

Voor ondernemers is er nog een extra dimensie aan een scheiding: het voortbestaan van de onderneming. Echtscheiding heeft ook zijn weerslag op de onderneming. Denk aan de (waarde van de) aandelen, de rekening-courant verhouding, pensioen in eigen beheer, wie zet de onderneming voort als beide partners ondernemer zijn? Met het oog hierop kunnen wij nauw samenwerken met uw accountant of boekhouder.

Onze advocaat:

Mr. Willem Brouwer

Mediation echtscheiding

Mediator bij uw echtscheiding nodig? Als u uw echtscheiding of familiegeschil via mediation wilt oplossen dan kan dat via onze MfN*-registermediator mr. Willem Brouwer, tevens vFAS**advocaat. Hij zal u als mediator neutraal en deskundig bijstaan en u begeleiden naar een voor u beiden acceptabele oplossing. Daarbij krijgt u een passende indicatie over de kosten van mediation bij uw scheiding.

*             MfN Mediatorsfederatie Nederland

**          Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed betekent dat u gescheiden van elkaar wilt leven. U wilt dus geen tafel en bed meer delen. Deze scheidingsvorm komt nog weinig voor omdat de wet u niet meer verplicht om tijdens het huwelijk samen te wonen.

Waarom een scheiding van tafel en bed?

Soms uit geloofsovertuiging. Of om meer praktische redenen: de financiële situatie laat het niet toe om te scheiden en samenwonen gaat niet meer. Na scheiding van tafel en bed bent u wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leeft u apart van uw partner.

De gemeenschap van goederen wordt bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. De gemeenschap van goederen moet dan verdeeld worden. Na de scheiding van tafel en bed hebben de echtgenoten ieder eigen vermogen, inkomen en schulden.

Procedure scheiding van tafel en bed

De scheiding van tafel en bed is geen officiële scheiding is. De procedure is vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure. U heeft hier ook een advocaat voor nodig. Voor minderjarige kinderen is een ouderschapsplan noodzakelijk.

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen zijn niet meer gemeenschappelijk. U bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Als er kinderen zijn blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. Een ouderschapsplan zal gemaakt moeten worden. Er kan alimentatie verschuldigd worden. Opgebouwd ouderdomspensioen kan verdeeld worden. De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan.

U bent formeel nog getrouwd, maar er kan wel met een nieuwe partner worden samengewoond. U kunt echter niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van uw minderjarige kinderen. Pas als die zorgregeling er is, kan de echtscheiding worden uitgesproken, uitzonderingen daargelaten.

Boedelscheiding

Naast de regelingen rond de zorg voor en informatie over de kinderen moeten ook de bezittingen worden verdeeld (bij een huwelijk in gemeenschap van goederen) of verrekend (bij huwelijkse voorwaarden).

Als een ondernemer gaat scheiden wordt (afhankelijk van het huwelijksgoederenregime) ook de onderneming in de echtscheiding betrokken. De waarde van de onderneming moet worden gedeeld. In dat soort gevallen wordt vaak samengewerkt met uw eigen accountant of boekhouder.

Alimentatie

Bij de bepaling van alimentatie komen kinderen op de eerste plaats. Ouders moeten beiden bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Als de kosten van de kinderen zijn berekend, moet tussen de ouders een verdeling van die kosten worden gemaakt met behulp van een scheidingsadvocaat. Hiervoor is een speciaal alimentatierekenprogramma ontwikkelt dat door de rechterlijke macht en advocatuur wordt gebruikt om de draagkracht van partijen vast te stellen.

Partneralimentatie is een onderhoudsbijdrage. Indien de andere partner na de echtscheiding niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan kan het zo zijn dat die partneralimentatie mag ontvangen van de ex-echtgenoot.

De alimentatieplichtige moet dan wel zelf in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en draagkrachtruimte hebben om alimentatie te betalen.