Echtscheiding

 

Een zaak in het familierecht gaat vaak met heftige emoties gepaard. U heeft daarom geen advocaat nodig die de ruzie nog heftiger maakt. Een echtscheiding, boedelverdeling of ander familiegeschil is al erg genoeg.

Onze advocaten behartigen uw belang, met in achtneming van verhoudingen die niet verder (dan noodzakelijk) beschadigd moeten worden.

In een echtscheiding denken wij aan uw belang inzake o.a. de zorgregeling en de alimentatie voor de kinderen, de partneralimentatie en de boedelverdeling. Bij gemeenschap van goederen en bij verrekening volgens de huwelijkse voorwaarden.

AssumDelft Advocaten werkt zeer zorgvuldig. Ons doel is: een correcte afwikkeling, in uw belang. Wij proberen zo veel mogelijk in overleg met de wederpartij af te wikkelen. Dat werkt vaak het snelst en goedkoopst.

Als overleg niet meer kan of niet gewenst is dan behartigen wij uw belangen voor de rechter optimaal. Wij gaan het juridische gevecht beslist niet uit de weg.

Voor ondernemers is er nog een extra dimensie: het voortbestaan van de onderneming. Echtscheiding heeft ook zijn weerslag op de onderneming. Deels aan de (waarde van de) aandelen, de rekening-courant verhouding, pensioen in eigen beheer, wie zet de onderneming voort als beide partners ondernemer zijn? Met het oog hierop kunnen wij nauw samenwerken met uw accountant of boekhouder.

Erfrecht

 

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen te maken krijgt. Het menselijk leven is immers eindig.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de overledene (de erflater) op de erfgenamen. De overledene kan een testament hebben gemaakt. Als de overledene echter niets heeft geregeld moet de erfenis (nalatenschap) afgewikkeld worden volgens de wet.

Als erfgenaam kunt u voor verrassingen komen te staan. De vraag is of u een erfenis zuiver, beneficiair of in het geheel niet moet aanvaarden (dit noemt men verwerpen). Als u niet al snel na het openvallen van de nalatenschap de juiste beslissingen neemt kunt u voor grote financiële verrassingen komen te staan.

Een overlijden is meestal een verdrietige zaak maar als daar nog problemen met betrekking tot de nalatenschap bij komen, is dat extra emotioneel. Bij onduidelijkheid over een erfenis dient u direct een goed advies te ontvangen.

De advocaten van AssumDelft zijn goed thuis in het erfrecht. Zij adviseren u in alle stadia van een erfeniskwestie. Zonodig zullen zij voor u procederen over een nalatenschap.

Mr. W. Brouwer is aspirant-lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Onze advocaten:
Mr. Willem Brouwer
Mr. Ingrid G.G. Veen

Als u uw echtscheiding of familiegeschil via mediation wilt oplossen dan kan dat via onze MfN*-registermediator mr. Willem Brouwer, tevens vFAS**advocaat. Hij zal u als mediator neutraal en deskundig bijstaan en u begeleiden naar een voor u beiden acceptabele oplossing.

*             MfN Mediatorsfederatie Nederland

**          Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars

Een echtscheiding is de juridische ontbinding van uw huwelijk. U bent geen echtgenoten meer.

Als u en uw partner kinderen hebben, betekent een echtscheiding het begin van een andere relatie. Die van ouder van de kinderen. Dat betekent dat u op een andere wijze met elkaar moet kunnen communiceren.

Kinderen komen bij een echtscheiding op de eerste plaats. Voordat gescheiden kan worden, moet eerst een zorgregeling voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van uw minderjarige kinderen. Pas als de zorgregeling er is, kan de echtscheiding worden uitgesproken, uitzonderingen daargelaten.

Naast de regelingen rond de zorg voor en informatie over de kinderen moeten ook de bezittingen worden verdeeld (bij een huwelijk in gemeenschap van goederen) of verrekend (bij huwelijkse voorwaarden).

Als een ondernemer gaat scheiden wordt (afhankelijk van het huwelijksgoederenregime) ook de onderneming in de echtscheiding betrokken. De waarde van de onderneming moet worden gedeeld.

Bij de bepaling van alimentatie komen kinderen op de eerste plaats. Ouders moeten beiden bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Als de kosten van de kinderen zijn berekend, moet tussen de ouders een verdeling van die kosten worden gemaakt. Daarvoor is een alimentatierekenprogramma ontwikkelt dat door de rechterlijke macht en advocatuur wordt gebruikt om de draagkracht van partijen vast te stellen.

Partneralimentatie is een onderhoudsbijdrage. Indien de andere partner na de echtscheiding niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan kan het zo zijn dat die partner alimentatie mag ontvangen van de ex-echtgenoot.

De alimentatieplichtige moet dan wel zelf in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en draagkrachtruimte hebben om alimentatie te betalen.