Echtscheiding & Erfrecht

 

Echtscheiding

Een echtscheiding – maar ook een andere zaak in het familierecht – is emotioneel. Een echtscheiding zou geen vechtscheiding mogen worden. Een scheiding raakt altijd aan privé.
Wanneer bij de scheiding een onderneming is betrokken, heeft de scheiding ook zakelijke en financiële consequenties.
Begrijpelijke taal, waar mogelijk: goed overleg met de (advocaat van de) wederpartij: ook dat is AssumDelft Advocaten.
Wij bespreken met u alle juridische stappen, zodat u inzicht heeft en houdt in het verloop van uw zaak en de afwegingen die daarbinnen gemaakt (moeten) worden.

Mediation

Als u uw echtscheiding of familiegeschil via mediation wilt oplossen, dan kan dat via onze MfN*-registermediator mr. Willem Brouwer, tevens vFAS** advocaat. Hij zal u beiden neutraal en deskundig bijstaan en u begeleiden naar een voor u beiden acceptabele oplossing.

Erfrecht

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen te maken krijgt. Het menselijk leven is immers eindig.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de overledene (de erflater) op de erfgenamen. De overledene (erflater) kan een testament hebben gemaakt. Als de erflater echter niets heeft geregeld moet de erfenis (nalatenschap) afgewikkeld worden volgens de wet.

Als iemand onterfd is in een testament kan dat conform de wet worden bestreden met een beroep op de legitieme portie. Zo kan ondanks de onterving nog een deel van het kindsdeel worden ontvangen.

Onze advocaat:
Mr. Willem Brouwer