Bestuursrecht

Bestuursrecht is een verzamelnaam voor alle rechtsgebieden die verband houden met de relatie tussen overheid (bestuur) en de burger. U krijgt met de overheid te maken bij wijziging van bestemmingsplannen, bij de aanvraag van vergunningen of bijvoorbeeld bij, onteigeningszaken.

Overheidsbesluiten betreffen uiteenlopende zaken. Wij noemden al vergunningen, subsidies, bestemmingsplannen. Het is dan ook ondoenlijk om alle deelgebieden, waarop de overheid besluiten die u treffen neemt, te noemen.

Wij noemen daarom slechts enkele deelgebieden waarop onze advocaat zich bijzonder richt:

Omgevingsrecht

Wanneer u in bestuursrechtelijke kwesties tegenover de overheid komt te staan, win dan allereerst deskundig advies in bij AssumDelft Advocaten, vóórdat u een bezwaarprocedure start of op andere wijze de discussie met overheden aangaat.

Door het vroegtijdig inschakelen van één van onze advocaten voorkomt u fouten die bij een (hoger) beroep meestal niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

AssumDelft Advocaten staat zowel overheden (bestuursorganen) als bedrijven en particulieren terzijde.

Onze advocaat:
Mr. Marcel F.H. van Delft