Wettelijke indexering alimentatiebedragen 2018: 1,5%

Geplaatst op 09/11/2017 door in Familierecht, Sector Particulier | Geen reacties.

Wettelijke indexering alimentatiebedragen 2018: 1,5%

 

In de Staatscourant van 3 november 2017 is bovenstaande mededeling over de indexering van partner- en kinderalimentatiebedragen bekend gemaakt. Voor de meeste betrokkenen is de boodschap wel duidelijk.

Ter toelichting staat daar (voor de liefhebber) verder nog het onderstaande bij.

(De ambtelijke taal is moeilijk te lezen maar als u er door heen bent begrijpt u wel hoe en waarom er wordt geïndexeerd).

 

Toelichting:

Met ingang van 1 januari 2018 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,5.

De wettelijke regeling van indexering der alimentaties

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor.

Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, voor het laatst gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328). Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentage geldend voor het jaar 2018

Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2018 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2016 en per 30 september 2017. Deze bedragen 108,6 respectievelijk 110,2 hetgeen een procentueel verschil van 1,473 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2018 met 1,5%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2018 is derhalve bepaald op 1,5.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail