Verjaring van een vordering op een zorgverzekeraar (artikel 7:942 BW)

Geplaatst op 03/02/2015 door in Gezondheidsrecht | Geen reacties.

Bijna iedereen dient weleens een nota in bij zijn of haar zorgverzekeraar. De polisvoorwaarden bepalen daarvoor vaak dat dit binnen een termijn van 3 jaar na de behandeling moet gebeuren, bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op vergoeding van de gemaakte zorgkosten. Deze termijn komt niet uit de lucht vallen. Het betreft namelijk een wettelijke termijn, waarvan niet ten nadele van de verzekerde mag worden afgeweken.

De verjaringsregels voor vorderingen tegen een (zorg)verzekeraar wijken hiermee af van de algemene regels van verjaring en stuiting. Opletten dus.

Na indiening van een nota bij de zorgverzekeraar begint niet automatisch een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de zorgverzekeraar ‘hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen’. Pas na een dergelijke (schriftelijke) mededeling vangt een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar aan.

Weigert de zorgverzekeraar de ingediende nota binnen deze termijn van 3 jaar te betalen en wilt u wèl aanspraak blijven maken op vergoeding van de gemaakte zorgkosten? Zorg er dan voor dat de verjaringstermijn (telkens) binnen deze 3-jaarstermijn wordt gestuit. Dit kan door een schriftelijke mededeling waarin aanspraak wordt gemaakt op uitkering van het geclaimde bedrag. Nadat de zorgverzekeraar hierop schriftelijk heeft gereageerd, gaat wederom een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar in.

Heeft u een dergelijk probleem of wilt u meer weten? Bel ons op 033-4321 957.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail