Fusie en andere samenwerkingsverbanden in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg zijn vaak te complex om alleen op te lossen. Veel vraagstukken zijn organisatie-overschrijdend, zoals veranderingen in de langdurige zorg,  de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), het regionale zorgaanbod, de decentralisatie Jeugdzorg, etc. etc.

Zorgorganisaties-/instellingen werken vaak van uit de (juiste) gedachte dat het vormen van succesvolle samenwerkingsverbanden cruciaal is voor het oplossen van deze vraagstukken.

AssumDelft Advocaten begeleidt organisaties om vorm te geven aan hun samenwerking.