U heeft een rechtsbijstandverzekering?

 

U heeft een rechtsbijstandverzekering waardoor u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand. Uw geschil valt mogelijk onder de dekking van de polis. U hebt het recht uw eigen advocaat te kiezen als er sprake is van een procedure. Dat geldt ook voor een procedure waarin u niet verplicht van een advocaat gebruik hoeft te maken, zoals bijvoorbeeld in een ontslagzaak of een huurzaak bij de Kantonrechter.

Wij adviseren u dan altijd eerst uw verzekeraar te informeren over uw (rechts-)probleem. Uw verzekeraar kan u vervolgens informeren of uw geschil onder de dekking van de polis valt en zo ja, of wij u op basis van de polis mogen bijstaan. Bij acceptatie door de verzekeraar worden in beginsel alle kosten (tot het verzekerd bedrag) door de verzekeraar voldaan. Ook op dit punt leggen wij u graag in ons intakegesprek de verdere gang van zaken uit.

Lees meer hierover in onze blog: Vrije advocaatkeuze,