Problemen met een zieke werknemer: maatregelen en zelfs ontslag!

Geplaatst op 25/10/2017 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Problemen met een zieke werknemer: maatregelen en zelfs ontslag!

Ziekte van de werknemer levert in de arbeidsrechtelijke verhouding met de werkgever vaak discussie op. De materie kent vele facetten. Wie moet zich waar aan houden?

Ook op de werknemer rusten verplichtingen. De werkgever moet daarbij goed opletten wat de werknemer precies verzaakt.

Werkgever mag het loon van zieke werknemer opschorten.

Werkgever kan dat doen wanneer werknemer redelijke voorschriften niet opvolgt waardoor werkgever niet kan beoordelen of werknemer wel (of niet) recht op loon heeft. Het voorschrift moet werknemer schriftelijk hebben bereikt. Te denken valt aan het onbereikbaar zijn voor werkgever en/of het niet gehoor geven aan een oproep voor een consult bij de bedrijfs- dan wel Arboarts.

Zodra werknemer zich weer aan de voorschriften houdt, herleeft het recht op loon, ook over de periode waarover het was opgeschort.

Werkgever kan betaling van het loon van zieke werknemer staken.

In principe heeft een zieke werknemer geen recht op loon, wanneer hij zonder de ziekte evenmin aanspraak had op loon. Denk aan ziekte tijdens gevangenschap.

Vaker komt het voor:

  • dat de zieke werknemer valse informatie verschaft,
  • zijn genezing vertraagt of belemmert dan wel
  • weigert passende arbeid te verrichten, of weigert voorschriften en maatregelen op te volgen om passende arbeid te verrichten. Dit aspect speelt veelvuldig in de re-integratie van werknemer;
  • werknemer weigert zonder deugdelijke grond mee te werken aan het plan van aanpak.

 

In al deze gevallen moet werkgever de maatregel (loonstaking) eerst aankondigen.

Houdt werknemer zich na loonstaking nog niet aan de voorschriften, dan is ontslag mogelijk, dus tijdens ziekte.

Maar ook los van bovenstaande ontslaggrond kan werkgever zich tot de kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden, ook wanneer het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is.

Dat deed de Kantonrechter in Roermond onlangs op verzoek van werkgever, met een beroep op de wet (en de Memorie van Toelichting bij die wet) Werk en Zekerheid.

De grond daarvoor is dan dat de kantonrechter meent dat het in het belang van (bijvoorbeeld de gezondheid van) de werknemer is om de arbeidsovereenkomst toch te ontbinden.

De MvT schrijft daarover met zoveel woorden dat het aan de kantonrechter is om hierin een juiste afweging te maken.

Conclusie: bedenk welk gedrag moet worden getoetst en handel daar dan naar.

 

Voor vragen over arbeidsperikelen: Gijs van den Assum, tel. 033 – 4321 957 of ga@assumdelft.nl

 

 

 

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail