Privacy in de zorg

Geplaatst op 12/04/2017 door in Gezondheidsrecht, Privacy, Sector Zorg | Geen reacties.

Privacy in de zorg

De privacy in de zorg gaat er binnenkort op vooruit. Op 1 juli 2017 treedt naar verwachting de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet vormt een aanvulling op de reeds bestaande privacywaarborgen (zoals opgenomen in bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens) en is  specifiek gericht op het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen door zorgaanbieders.

De patiënt

Uiteraard is te allen tijde uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist voordat sprake kan zijn van elektronische gegevensuitwisseling. Deze verplichting bestond al. De wet geeft belangrijke aanvullende voorwaarden. De patiënt kan tevens aangeven wélke gegevens (alle of slechts enkele) hij voor elektronische uitwisseling beschikbaar stelt. Ook kan de patiënt expliciet bepalen welke arts(en) zijn gegevens wel of juist niet mogen inzien.

De zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de elektronische uitwisselingssystemen. Ook bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of keurend artsen voor keuringen als bedoeld in de Wet op de medische keuringen mogen zich geen toegang verschaffen tot deze systemen. Bij overtreding van dit verbod kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete opleggen.

Deze boete kan maximaal € 500.000, of – indien dat meer is – 10% van de omzet van de desbetreffende zorgverzekeraar in Nederland zijn.

Verzekerden en verzekeringsnemers van wie de NZa heeft vastgesteld dat de zorgverzekeraar zich toegang tot hun gegevens heeft verschaft (hun privacy heeft geschonden), zullen hiervan bovendien in kennis worden gesteld. Deze  verzekeringnemers hebben dan de mogelijkheid om hun zorgverzekering tussentijds op te zeggen.

Na inwerkingtreding van de wet hebben zorgaanbieders overigens nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan de nieuwe wet.

Wilt u meer weten of heeft u een probleem op dit gebied? Neem dan contact op met Diewke Blaas, tel. 033 – 4321 957 of dbl@assumdelft.nl

 

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail