Overname van een onderneming, sociaal plan II

Geplaatst op 20/10/2015 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Overname van een onderneming, sociaal plan II

In mijn blog van 30 december 2014 heb ik al over deze kwestie geschreven (zie hier). Ik sloot toen af met de woorden dat nog niet bekend was of hoger beroep zou worden ingesteld.

Thans kan ik berichten dat daadwerkelijk hoger beroep is ingesteld en dat het Gerechtshof Amsterdam uitspraak heeft gedaan.

De uitspraak is een bevestiging van het oordeel van de kantonrechter. Er is in deze casus geen strijd met beginsel gelijke arbeid, gelijk loon. Sociaal Plan uit het verleden verplicht niet tot betaling van loon over niet gewerkte uren.

Opnieuw: Gelijk is niet altijd gelijk

Natuurlijk mag een werkgever niet discrimineren: de Algemene wet gelijke behandeling verbiedt dat met zoveel woorden.

Maar er zijn andere situaties dan in die wet beschreven. Of het onderscheid ongeoorloofd is moet in die gevallen worden beoordeeld naar maatstaven van goed werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid.

De vertaling ervan luidt dan aldus, dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze wordt beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond een ongelijke beloning toestaat.

Deze redenering gaat niet alleen over gelijkheid, maar, volgens onderstaand arrest van het Gerechtshof Amsterdam, ook over een overeengekomen (in een Sociaal Plan) ongelijkheid.

Aldus heeft het Hof in de langlopende discussie de knoop doorgehakt. Werkgever heeft een redelijk standpunt ingenomen, ook omdat tegemoetkoming aan de eis van werknemers daadwerkelijk een onderscheid in beloning zou creëren met haar andere werknemers. De grondslag van de vordering (van eisers) valt daarmee niet te rijmen.

Voor de uitspraak klikt u hier.

Voor meer informatie of vragen over deze materie kunt u contact opnemen met Gijs van den Assum, 033-4321 957 of ga@assumdelft.nl

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail