Onterecht alimentatie betalen? Samenwonen

Geplaatst op 23/11/2017 door in Familierecht, Sector Particulier | Geen reacties.

 

Artikel 1:160 BW: vrouw moet kosten rechercherapport betalen

Casus:

Het huwelijk tussen M en V is door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 3.284 per maand. V heeft inmiddels in X een nieuwe partner gevonden. Is zij weer gaan samenwonen?

Verzoek man:

M verzoekt de rechtbank:

(1) de door hem te betalen partneralimentatie met ingang van 1 augustus 2015 op nihil te bepalen, aangezien V en X sedert die datum met elkaar samenwonen als waren zij gehuwd (artikel 1:160 BW),

(2) aan V een terugbetalingsverplichting op te leggen en

(3) V te veroordelen in de kosten van het rechercheonderzoek.

Verweer vrouw:

V erkent dat zij een duurzame affectieve relatie met X heeft, maar betwist dat zij met elkaar samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW.

Beslissing rechtbank:

Aan de hand van het door M overgelegde rechercherapport stelt de rechtbank vast dat V en X met elkaar samenwonen als waren zij gehuwd als bedoeld in artikel 1:160 BW. De stelling van V dat uit het rapport volgt dat X 73% van de doordeweekse dagen in zijn eigen woning verblijft, leidt niet tot een ander oordeel, nu het gaat om de totale tijd, dus inclusief de weekeinden.

  1. De rechtbank oordeelt dat het recht van V op alimentatie met ingang van 1 augustus 2015 van rechtswege is geëindigd.
  2. De door M sedert die datum gedane alimentatiebetalingen (ad in totaal € 19.131,80) zijn onverschuldigd aan V betaald. De rechtbank legt dan ook aan V een terugbetalingsverplichting op. Dat V, zoals zij stelt, hierdoor mogelijk in financiële moeilijkheden komt, komt voor haar rekening en risico, aangezien zij die gevolgen had kunnen voorkomen door vooraf met M te  overleggen met betrekking tot haar samenwoning.
  3. Naar het oordeel van de rechtbank had V met ingang van 1 augustus 2015 aan M dienen te melden dat sprake was van een relevante verandering in haar situatie, zulks gelet op de mogelijke gevolgen voor de alimentatieverplichting van M. Nu M daadwerkelijk de alimentatie betaalde aan V gedurende het onderzoek van [recherchebureau], terwijl het voor V al aan het begin van dat onderzoek duidelijk was, of redelijkerwijs moest zijn, dat de omstandigheden op grond waarvan zij alimentatie ontving dusdanig waren gewijzigd dat zij niet langer op de alimentatie aanspraak kon maken, oordeelt de rechtbank dat sprake is van een toerekenbare onrechtmatige daad van V jegens M. Nu M de hoogte van de kosten van het rechercheonderzoek (€ 24.886,68) heeft onderbouwd en V deze niet heeft weersproken, wijst de rechtbank het verzoek van M toe.

Mevrouw moet binnen drie dagen na afgifte van de beschikking alles (€ 44.018,48) terugbetalen.

Rechtbank Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5259

zie ook: Onterecht alimentatie betalen door alimentatiefraude?

en: blog 8 augustus 2017 en artikel AD 7 september 2017

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail