Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht betreft het brede terrein van het onderwijs, zowel op het terrein van het openbare als op dat van het bijzondere onderwijs.

De problematiek kan variëren van het toelaten of verwijderen van leerlingen op/van een school en arbeidsrechtelijke geschillen (schorsing, ontslag) tussen leraar en schoolbestuur tot geschillen tussen overheid en schoolbestuur over de bekostiging van het onderwijs of de huisvesting. Daarbij kan het om grote (ook financieel) belangen gaan.

Onze advocaten kunnen u bij geschillen op het gebied van het onderwijsrecht deskundig bijstaan.

Onze advocaat:
Mr. Drs. Greetje H. van der Waaij