Medezeggenschap

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten.

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

AssumDelft Advocaten weten het juridische naadje van de Wmcz-kous. Vraagt u gerust naar een advies op maat.