Failliet of (toch) niet?

Geplaatst op 10/04/2018 door in Ondernemingsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Failliet of (toch) niet?

 

Heb je een vordering op een klant/debiteur die maar niet wordt voldaan? Je kan aanmanen, sommeren en een incassoprocedure beginnen, maar als de debiteur niet reageert en in gebreke blijft, is het aanvragen van diens faillissement ook een mogelijkheid.

“Faillissement is een toestand”, zegt de faillissementswet in het eerste lid van het eerste artikel, “de toestand dat de debiteur is opgehouden zijn schulden te betalen”.

De faillissementsaanvraag wordt vaak als pressiemiddel ingezet, vooral wanneer er werkelijk geen uitzicht is op beterschap. Soms werkt het, soms ook niet.

Misbruik?

De inzet van het middel kan door de aanvrager ook worden misbruikt. Dat klinkt vreemd, maar is het niet. Er is recente rechtspraak over:

Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2017:9766 d.d. 9 november 2017: “Afwijzing faillissement. Niet aannemelijk geworden dat sprake is van een redelijk dan wel voldoende belang bij het verzochte faillissement. Misbruik van bevoegdheid op grond van onevenredigheidscriterium”.

Ook in Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:460 is sprake van misbruik wegens gebrek aan belang of voordeel: “Daarnaast geldt dat schuldeiser – in hoger beroep –  misbruik maakt van haar bevoegdheid het faillissement van schuldenaar – in hoger beroep – aan te vragen, waar zij, zoals zij ter zitting in hoger beroep heeft verklaard, geen (financieel) belang of voordeel heeft bij het faillissement, terwijl schuldenaar groot belang heeft dat zij, nadat zij met extern kapitaal een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord heeft gesloten en uitgevoerd, voort kan gaan met haar onderneming ondanks dat één schuldeiser niet expliciet heeft ingestemd met kwijtschelding van een bedrag van € 178,14.”

HR samengevat ((HR 10-11-2000, RvdW 2000,222): De Faillissementswet gaat er vanuit dat het de curator is die een onderzoek instelt naar een vermogen van de schuldenaar of naar de verwachting dat binnen afzienbare tijd zulk een vermogen aanwezig zal zijn. Het staat de rechter vrij om een zodanig verzoek (tot faillietverklaring) af te wijzen op de grond dat de verzoeker, nu voor hem geen enkel positief gevolg te verwachten is van een faillissement van de schuldenaar, misbruik maakt van zijn bevoegdheid het faillissement aan te vragen.

Omgekeerd geredeneerd: Rb Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:2590): “Faillissementsaanvraag door andere curator is geen misbruik van bevoegdheid omdat het niet zo is dat er geen enkele aanleiding bestaat te verwachten dat in het faillissement activa zullen worden gegenereerd”.

Kortom:

De aanvrager/schuldeiser moet enig financieel belang hebben bij het faillissement. Dat is er, onder andere, niet wanneer op voorhand al duidelijk is dat de schuldenaar geen enkel verhaal biedt.

Meer weten? Faillissement aanvragen? Uw faillissement aangevraagd? Neem contact op met mij via 033 – 4321 957 of via  info@assumdelft.nl

 

Gijs van den Assum

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail