Historie

Arbeidsrecht is een breed en complex rechtsgebied. Feitelijk alles wat speelt rondom betaald werk valt hieronder: het contract, disfunctioneren, ontslag, ziekte, de beëindigingsovereenkomst, Arboregels, bedrijfsongevallen, cao’s, arbeidsvoorwaarden, een personeelshandboek, een reorganisatie, medezeggenschap etc.

Werkgever en werknemer zijn aan veel wettelijke regels gebonden. Vrijwel steeds is er nieuwe wetgeving (op komst). Onze specialist loodst u tactisch en bekwaam langs de valkuilen en obstakels binnen het arbeidsrecht.

U heeft een goede advocaat nodig voor advies, maar ook als een arbeidsgeschil uiteindelijk voor de rechter komt. Juist omdat binnen het arbeidsrecht ook alle feiten en omstandigheden van het geval van belang zijn, komen arbeidsrechtzaken veelal uiteindelijk voor de rechter.

De blik van AssumDelft Advocaten is gericht op een win-win situatie, in situaties waarbij voor u veel op het spel staat. Met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat van AssumDelft Advocaten vergroot u uw kansen op het beste resultaat!

Onze advocaat:
Mr. Gijs R.M. van den Assum