Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), afwijken WWZ

Geplaatst op 16/03/2015 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt gesloten tussen een of meer werkgeversverenigingen aan de ene kant met een of meer vakbonden, die werknemers vertegenwoordigen, aan de andere kant. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ook worden afgesloten door een enkel (vaak groot) bedrijf.

Ook een Sociaal Plan kan als collectieve arbeidsovereenkomst bij de Minister van SZW worden aangemeld.

Iedere cao heeft een bepaald werkingsgebied: bijvoorbeeld “Technische Groothandel” of “Afval & Milieu”.

Je kan op 5 manieren te maken krijgen met een collectieve arbeidsovereenkomst:

  1. Een cao wordt algemeen verbindend verklaard door de Minister. De cao geldt dan maximaal 2 jaar als wet voor iedereen in de bedrijfstak waarvoor hij is afgesloten. Afwijken is niet mogelijk.
  2. Zowel werkgever als werknemer zijn lid (aangesloten) van de vereniging/vakbond die de cao heeft afgesloten.
  3. Een wel aangesloten werkgever biedt de cao aan aan een niet-gebonden werknemer.
  4. De werkgever en werknemer komen onverplicht overeen dat tussen hen een bepaalde cao van toepassing is: het zogenaamde incorporatiebeding.
  5. Een ongebonden werkgever kiest ervoor de cao onverplicht te volgen.

Wat is het belang hiervan?

In de Wet Werk en Zekerheid is ook geregeld is dat cao-partijen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen onder voorwaarden kunnen afwijken van het afspiegelingsbeginsel en van de transitievergoeding. In het eerste geval, dat van het afspiegelingsbeginsel, moet er onder andere een onafhankelijke ontslagcommissie worden ingesteld. In dat geval behoeft de weg van het UWV niet te worden bewandeld. Ook kan worden afgeweken van de wettelijke ontslagvolgorde.

In het tweede geval, dat van afwijking via de cao van de transitievergoeding, moet de voorziening minimaal gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding, maar kan ook bestaan uit geld of een betaling in natura.

Het is altijd belangrijk om goed uit te zoeken of er een eventueel in de sector toepasselijke cao bestaat. Neem contact op met Gijs van den Assum als u meer wilt weten, 033-4321 957.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail