CAO toepasselijk, maar dan?

Geplaatst op 12/12/2018 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

 

Werkgever en werknemer zijn zich vaak er wel bewust van dat op de arbeidsovereenkomst een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Dat kan zijn omdat die cao door de Minister algemeen verbindend is verklaard (heeft gedurende de algemeenverbindendverklaring kracht van wet), omdat werkgever en/of werknemer lid van zijn van een bij die cao contracterende organisatie (bijvoorbeeld vakbond), of omdat ze dat met zoveel woorden in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken.

Maar dan is het goed te kijken naar de status van die cao, dan wel sommige aparte bepalingen in die cao.

Er zijn twee soorten bepalingen: de zogenaamde minimumbepalingen en standaardbepalingen.

Van minimumbepalingen kan worden afgeweken door werkgever en werknemer, maar alleen ten gunste van de werknemer.

Van standaardbepalingen kan niet door partijen worden afgeweken: niet ten goede van de werknemer (werkgever), ook niet ten kwade. Afspraken die afwijken van een standaardbepaling zijn nietig. NIETIG!

Het is doorgaans wel duidelijk met wat voor bepaling we te maken hebben. In geval van een minimumbepaling staat dan bijvoorbeeld: “Van deze bepaling kan uitsluitend ten gunste van de werknemer worden afgeweken”.

Vaak bieden de inleidende bepalingen van de cao zelf ook uitkomst.

 

Kom je er niet uit? Vraag het aan je advocaat.

Gijs van den Assum via ga@assumdelft.nl of 033 – 4321 957.

 

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail