Beloning van uitzendkrachten

Geplaatst op 16/01/2015 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Beloning van uitzendkrachten na 30 maart 2015 veranderd.

Er is in een apart overleg door diverse vakbonden samen met de ABU een nieuw beloningsregime voor uitzendkrachten overeengekomen, dat met ingang van 30 maart 2015 in werking is getreden. Dit volgt uit een wettelijke bepaling uit de WAADI (dat staat voor: Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediair) om precies te zijn.

Het nieuwe beloningsregime is aldus, dat het systeem van inlenersbeloning vanaf de eerste dag van uitzending in de Cao wordt doorgevoerd.

Anders en kort geformuleerd: betaling althans beloning van de uitzendkracht vindt plaats conform en op basis van de Cao van de inlener, niet langer naar die van de ABU (de Algemene Bond Uitzendondernemingen): dus de uitzendorganisatie.

Er is een relevante uitzondering op deze wijze van beloning van uitzendkrachten:

voor een drietal specifieke groepen wordt het ABU-loongebouw gehandhaafd.

De meest relevante is de groep van “uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep waarvoor de uitzendonderneming een opstapfunctie heeft.”

Die opstapfunctie wordt door de uitzendbranche zelf, samen met de vakbonden, als volgt verder benoemd en ingevuld:

  1. De langdurig werklozen;
  2. Re-integratie doelgroepen;
  3. Schoolverlaters, dat wil zeggen personen die na afronding van de opleiding minimaal drie maanden op zoek zijn naar werk, alsmede vroegtijdige schoolverlaters;
  4. Uitzendkrachten zonder startkwalificatie;
  5. Herintreders;
  6. Vakantiewerkers: alleen van 1 juni tot 1 september.

Gelet op het bepaalde met betrekking tot de opstapfunctie van de doelgroep, zal deze groep uitzendkrachten gedurende de eerste 26 weken daadwerkelijk onder de ABU Cao blijven vallen.

 

De beloning volgens de cao ziet op de volgende elementen:

periodeloon in de schaal, arbeidsduurverkorting, toeslagen voor overwerk, verschoven uren, initiële loonsverhoging, kostenvergoeding en periodieken (hoogte en tijdstip).

Hebt u vragen? Neem contact op en stel ze.

Gijs R.M. van den Assum  Tel: 033 – 4321 957 of ga@assumdelft.nl

Cluster arbeidsrecht Assum Delft Advocaten

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail