Arbeidsvoorwaarden: verschillen zijn soms gerechtvaardigd

Geplaatst op 19/08/2015 door in Arbeidsrecht, Sector Handel & Retail | Geen reacties.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: verschillen zijn soms gerechtvaardigd

Gelijke monniken, gelijke kappen? Meestal wel, maar niet altijd en automatisch.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 23 juli 2015 beslist (vindplaats van deze uitspraak ECLI:NL:CRVB:2015:2278) dat tijdelijke verschillen in rechtspositie tussen politieambtenaren van verschillende voormalige korpsen gerechtvaardigd zijn.

Wat was het geval?

Er is een regionale eenheid, die is ontstaan uit twee voormalige politieregio’s.

Politieambtenaren van het ene voormalige korps ontvangen een bepaalde vergoeding, terwijl daar geen aanspraak op bestaat.

Een aantal politieambtenaren van het andere korps heeft verzocht die vergoeding ook aan hen toe te kennen. Daarbij hebben zij zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden: verschillen zijn soms gerechtvaardigd

Dat verzoek heeft de korpschef afgewezen, daaraan ten grondslag leggend het argument dat het tijdelijke verschil in behandeling volgt uit het overgangsprotocol. Verder wees hij er op dat tussen de voormalige korpsen nog meer verschillen in rechtspositie bestaan. Die verschillen zijn in het ene geval ten voordele van het ene korps en in het andere geval ten voordele van het andere korps. Daarom moet volgens de korpschef een saldobenadering worden gekozen in plaats van het beoordelen van ieder verschil in de arbeidsvoorwaarden afzonderlijk.

De Centrale Raad van Beroep is met de korpschef van oordeel dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt. De tijdelijke voortzetting van verschillen in rechtspositie moet worden bezien in het bredere kader van de talrijke verschillen tussen korpsregelingen van de voormalige politieregio’s, die moeten worden geharmoniseerd. In de gekozen saldobenadering wordt een voldoende rechtvaardiging gezien voor het tijdelijk laten voortleven van de verschillen in arbeidsvoorwaarden of rechtspositie totdat een landelijke regeling tot stand is gekomen.

Gelijke arbeid wordt dus niet altijd gelijk beloond!   

Maar tijdelijk is niet altijd. De Centrale Raad overwoog ook dat van alle bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden betrokkenen nog steeds een grote mate van voortvarendheid – naast zorgvuldigheid – verwacht mag worden. Daarbij verdient opmerking, dat naarmate meer en meer korpsregelingen geüniformeerd worden, de saldobenadering steeds minder legitimatie zal bieden voor nog resterende verschillen in arbeidsvoorwaarden of rechtspositie.

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden neemt u dan contact op met mr Gijs van den Assum, tel: 033 – 4321 957 of ga@assumdelft.nl

 

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail