Overname van een onderneming, sociaal plan

Geplaatst op 30/12/2014 door in Arbeidsrecht | Geen reacties.

Overname van een onderneming leidt niet zelden tot arbeidsrechtelijke issues met overgenomen werknemers, ook na verloop van lange(re) tijd.

door Mr. Gijs R.M. van den Assum

De gevolgen van de overname worden niet zelden in een Sociaal Plan geregeld, zo ook in het geval waarover de Kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland uitspraak deed (op 22 oktober 2014, 2278235 \ CV EXPL 13-3343).

De werknemers die in 2004 waren overgegaan vorderden inschaling in het in 2009 bij de (nieuwe) werkgever ingevoerde belonings- en functiewaarderingssysteem. Werkgever stelde dat het destijds afgesloten Sociaal Plan daar aan in de weg stond: het Sociaal Plan voerde zij overigens nog steeds uit.

Centrale vraag in dezen is of werkgever verplicht is de eisende werknemers gelijk te behandelen als de andere werknemers die in 2009 zijn ingeschaald volgens dat nieuwe belonings- en functiewaarderingssysteem.

Er was sprake van een historisch verklaarbaar verschil in arbeidsvoorwaarden, onder andere met betrekking tot 4 compensatie-uren die destijds door middel van het Sociaal Plan aan de eisende werknemers waren toegekend.

Toepassing van het nieuwe belonings- en functiewaarderingssysteem was niet mogelijk zonder de waardering van de 4 compensatie-uren. Was dat redelijk?

Uitleg van het Sociaal Plan kon niets anders inhouden dat dat deze compensatie-uren geen loonwaarde hadden: uitleg naar de betekenis die de werknemers redelijkerwijs hebben mogen toekennen en taalkundige uitleg, gelezen in de context van het Sociaal Plan en de wettelijke bepalingen.

Aan de hand van 7:611 beoordeelt de Kantonrechter of de werkgever aan de eisen van goed werkgeverschap voldoet door onderscheid te (blijven) maken tussen twee groepen van werknemers, in aanmerking genomen dat gelijke arbeid gelijk behoort te worden beloond.

De bijzondere omstandigheden, met name dat toepassing van het nieuwe systeem zou leiden tot de eveneens, maar andere, ongelijke situatie dat de eisende werknemers anders dan hun collega’s loon zouden krijgen uitbetaald voor uren die zij niet zouden werken, leidt tot de gevolgtrekking dat werkgever niet verplicht is om alle, ook eisende, werknemers gelijk te behandelen als werknemers die in 2009 zijn ingeschaald.

De vordering van eisers wordt afgewezen. Niet duidelijk is of hoger beroep wordt ingesteld: de termijn loopt nog.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail