Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht wordt ook wel het arbeidsrecht voor ambtenaren genoemd. Het bestrijkt de bijzondere rechtspositie van ambtenaren.

Ambtenaren vallen niet onder het reguliere arbeidsrecht. Zij zijn middels een schriftelijk besluit aangesteld en benoemd als ambtenaar. Zij kunnen alleen op gronden die genoemd zijn in het rechtspositiebesluit ontslagen worden. Beslissingen over ambtenaren moeten bij schriftelijk besluit worden genomen. Enkele mogelijke besluiten zijn herplaatsingbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslag, salaris en officiële beoordelingen. Tegen dergelijke besluiten staan rechtsmiddelen open.

Ambtenaren, ook zij die in het onderwijs werkzaam zijn, kunnen met hun arbeidsrechtelijke kwesties bij AssumDelft Advocaten terecht. Denk hierbij aan ontslag, disciplinaire maatregelen, (geschillen omtrent) ziekte en arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, dienstongevallen en nevenwerkzaamheden.

Onze advocaat:
Mr. Drs. Greetje H. van der Waaij