Alimentatieduur niet meer maximaal 12 jaar?

Geplaatst op 13/07/2018 door in Familierecht, Sector Particulier | Geen reacties.

Wetsvoorstel tot verkorting alimentatieduur.

Sinds juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend om de alimentatieduur van de partneralimentatie te verkorten. Deze duur is nu nog maximaal 12 jaar. Na indiening heeft de Raad van State daarop een negatief advies uitgebracht. De initiatiefnemers hebben deze kritiek in een gewijzigd voorstel opgenomen. De bedoeling is dat dit binnenkort plenair wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Het belangrijkste element in dit wetsvoorstel is verkorting van de duur waarover alimentatie betaald moet worden. Deze duur zou maximaal vijf jaar moeten zijn. Op die korte duur zijn echter wel uitzonderingen. Zo zijn er uitzonderingen voor echtparen met kinderen jonger dan 12 jaar en voor echtparen die langer dan 15 jaar getrouwd zijn en waarvan de leeftijd van de alimentatiegerechtigde echtgenoot ten hoogste 10 jaren lager is dan de voor hem/haar geldende AOW-leeftijd. In dat laatste geval eindigt de alimentatieverplichting op de dag dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. De maximale alimentatietermijn is dan 10 jaar.

In alle gevallen eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt (Dan gaat de pensioenenverevening/verrekening een rol spelen).

Strategisch scheiden

In dit wetsontwerp spelen veel termijnen en tijdvakken. Voor zover mogelijk is “strategisch scheiden” dus iets om in de gaten te houden. Een verschil van enkele dagen of weken kan een alimentatieverschil van enkele jaren tot gevolg hebben.

Als de uitkomst van de nieuwe termijnen in een specifiek geval onredelijk zijn, dan kan ook in dit voorstel om verlenging van de alimentatietermijn worden gevraagd. Dit zal dan door de alimentatiegerechtigde moeten worden gedaan.

Opmerkingen

In 2015 is het wetsvoorstel ingediend met de opmerkingen dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter zou moeten worden. Er is alleen nog aandacht voor korter. De “eerlijker en simpeler” alimentatieberekeningen zijn in het voorstel in ieder geval niet bereikt.

De rechter zal in nieuwe gevallen nog steeds op grond van de door partijen aangevoerde stellingen een beslissing moeten nemen. Dit zal steeds een beslissing op maat moeten zijn.

Voor al bestaande alimentatiezaken verandert er door dit wetsvoorstel niets. Als een alimentatieplichtige van de alimentatie af wil, dan zal hij daarvoor goede gronden moeten aanvoeren. Een van die gronden is dat de alimentatieontvanger is gaan samenleven als ware zij gehuwd met een derde. Dat samenleven als ware zij gehuwd, is nog steeds een heikel punt in veel alimentatiekwesties. De inschakeling van een detective heeft in rechtszaken al diverse malen tot een gunstig resultaat geleid. Het is al vaker voorgekomen dat de alimentatieontvanger, nadat via een detectivebureau het samenwonen was aangetoond, alle kosten heeft moeten vergoeden aan de alimentatiebetaler.

Zie ook onze blog onterecht-alimentatie-betalen/alimentatiefraude-bestrijden

 

Als u over uw alimentatiekwestie of toekomstige scheiding vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via wb@assumdelft.nl of 033 – 4321 957.

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail