18 juni 2021 Dag van het ERFRECHT

Geplaatst op 10/06/2021 door in Erfrecht, Familierecht | Geen reacties.

 

Dag van het Erfrecht 18 juni 2021

De Dag van het Erfrecht is een gezamenlijk initiatief van de vFAS, de VMN (Vereniging van Mediators in het Notariaat), de EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) en de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) en wordt georganiseerd om het belang van een deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen, met waar mogelijk gebruik van mediation, teneinde conflicten te voorkomen.

Dit jaar staat tijdens de Dag van het Erfrecht ‘Het onterfde kind’ centraal.

Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door problemen bij de afwikkeling van de erfenis, niet in de laatste plaats als één van de kinderen is onterfd, wat er zelfs toe kan leiden dat familieverhoudingen (nog verder) verstoord raken en ernstige conflicten ontstaan.

 

Onterving

 

In sommige testamenten is sprake van onterving van een kind. Het is ingrijpend en het kan veel vragen oproepen. Waarom is dit gebeurd? Wat zijn de gevolgen van deze onterving? Hoe moeten/kunnen de erfgenamen hiermee omgaan? Waar moet een (eventuele) executeur rekening mee houden? Kan het onterfde kind zich verzetten tegen de onterving, welke mogelijkheden heeft het onterfde kind? Binnen hoeveel tijd kan een onterfd kind beroep doen op de legitieme portie, en hoe gaat dit daarna in zijn werk? Wanneer is het verstandig om slechts een aanvullend beroep op de legitieme portie te doen? Waarom zijn schenkingen die de ouders aan de andere kinderen hebben gedaan van belang?

Dag van de Erfenis

De erfrechtspecialisten zijn deskundigen op het gebied van het erfrecht en de procedures die daarmee samenhangen. De inschakeling van een deskundig erfrechtspecialist kan helpen om de nalatenschap naar ieders tevredenheid af te wikkelen. Bij nalatenschapsconflicten zal de erfrechtspecialist u graag ondersteunen. Dat geldt eens te meer als sprake is van onterving. Juist dan is goed advies belangrijk. U wordt daarmee behoed voor het maken van fouten en zo kan een moeizame afwikkeling worden voorkomen.

 

Gratis adviesgesprek

De advocaten-erfrechtspecialisten van AssumDelft Advocaten zijn goed op de hoogte van de ins en outs van het erfrecht. Zij zullen bij nalatenschapsconflicten altijd zoeken naar oplossingen door middel van overleg en/of mediation. ‘Erven zonder scherven’ heeft altijd de voorkeur. Het overlijden van een dierbare is al verdrietig genoeg om mee te maken.

Op 18 juni 2021, tijdens de Dag van het Erfrecht, kunt u contact opnemen met ons opnemen voor een gratis advies over de afwikkeling van de erfenis en/of de gevolgen van onterving.

Wij zorgen ervoor dat de erfenis zoveel als mogelijk in goed overleg kan worden afgewikkeld.

Wij nemen in verband met Corona de noodzakelijke maatregelen. Het is daarom raadzaam van tevoren contact op te nemen via 033 – 4321 957.

 

Geef een antwoord

Bericht
Naam
E-mail